1956. 20 nap

Az 1956-os forradalom és szabadságharc története (amennyire csak tudom) röviden.

/Harmat Árpád Péter cikkéből/

Mindössze 20 nap, de a magyar történelem talán legkiemelkedőbb 20 napja zajlott 1956-ban Magyarországon.

Egy aprócska, de elszánt nemzet felemelte fejét és nemet mondott az elnyomásra, a diktatúrára és szembe szállt a világ akkori legnagyobb birodalmával.

“A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem”

De mi is történt pontosan 1956 október 23 és november 11 között?

Az embereknek elege volt az ÁVH korlátlan hatalmából, a diktatórikus kormányzásból, a koncepciós perekből az esztelen és logikátlan gazdaságirányításból, illetve az alacsony életszínvonalért felelős kommunista vezetésből.

A magyar forradalom közvetlen előzményei

1956 október 16-án Szegeden párttól független ifjúsági szervezet alakult, a MEFESZ (Magyar Egyetemi és Főiskolai Egyesületek Szövetsége)!
Más egyetemek is csatlakoztak: Pécsen, Miskolcon, és Sopronban!

Alig egy héttel később pedig 1956 október 22-én a budapesti műegyetemen 16 pontos követelés készült a legfontosabb követelésekről.

A 16 pont a következő volt:

 1. Vonják ki a szovjet csapatokat!
 2. Új, alulról kiinduló választások legyenek az MDP-ben ! Válasszanak új KV-t, hívják össze a pártkongresszust!
 3. Nagy Imre alakítson kormányt, a sztálinista-rákosista bűnösöket váltsák le!
 4. Nyilvános tárgyalást Farkas Mihály és társai ügyében! Vonják felelősségre Rákosit!
 5. Általános, egyenlő, titkos választásokat, több pártot, új nemzetgyűlést, sztrájkjogot!
 6. Vizsgálják fölül a magyar–szovjet, illetve a magyar-jugoszláv kapcsolatokat a kölcsönös be nem avatkozás jegyében!
 7. Szakemberek bevonásával szervezzék át a gazdasági életet, a hazai adottságok és a nép létérdekei alapján!
 8. Hozzák nyilvánosságra a külkereskedelmi szerződéseket, a jóvátétel tényleges adatait, adjanak tájékoztatást a magyar uránról!
 9. Vegyék teljes revízió alá az ipari normákat, vizsgálják ki a bérköveteléseket, állapítsák meg a munkás létminimumot!
 10. Fektessék új alapokra a beszolgáltatás rendszerét, az egyénileg vállalkozók kapjanak a TSZCS-kkel egyenrangú támogatást!
 11. Független bíróság vizsgálja felül az összes politikai gazdasági pert, bocsássák szabadon az ártatlanul elítélteket, szállítsák haza a SZU-ba hurcolt foglyokat!
 12. Teljes vélemény- és szólásszabadságot, szabad rádiót, MEFESZ újságot! Ismerhesse meg mindenki saját káderadatát!
 13. Távolítsák el a Sztálin-szobrot! Helyére 1848–49-es emlékmű kerüljön!
 14. Új, nemzeti jellegű címert! A katonáknak új, a magyar hagyományoknak megfelelő egyenruhát! Március 15. legyen nemzeti ünnep, október 6. nemzeti gyászünnep és tanítási szünet!
 15. Szolidaritást a lengyel néppel!
 16. Október 27-én üljön össze egy országos diákkonferencia, ahol megvitatják a követeléseket!

Az egyetemisták október 22-én, a Budapesti Műszaki Egyetem nagygyűlésén fontos döntésre jutottak: másnap a lengyel eseményekre reagálva, szimpátiatüntetést fognak tartani a lengyel-magyar barátságot jelképező Bem József szobor környékén. Ekkor még nem lehetett tudni, hogy Lengyelországban a szovjet tankok valóban támadásba lendülnek e majd a tüntetők ellen, vagy esetleg békés megoldás fog születni.)

Poznani munkásfelkelés
Az egyetemisták szimpátiatüntetése

A forradalom és szabadságharc kirobbanása

A forradalom és szabadságharc 1956 október 23-án kezdődött!

A nagy napon három fontos forradalmi központ alakult ki. Az első maga a Bem tér volt, ugyanis a diákok a Műegyetemtől a Duna parton vonultak oda, egyre növekvő számú tömeggé gyarapodva.

Másik csoport előbb a Petőfi szobornál meghallgatta Sinkovits Imre szavalatát, a Nemzeti dalt, illetve a forradalom 16 pontos követelés listáját, majd ezt követően vonultak a Bem térre.

Itt megszületett a forradalom jelképe, a közepén lyukas nemzeti zászló, melyből kivágták a népre erőltetett és történelmünktől idegen kommunista címert.

Innen a közben már 200 ezer főre duzzadt tömeg a Parlament elé ment, és Nagy Imre megjelenését követelte.

A forradalom kiteljesedése

Nagy Imre parlamenti beszéde mellett a forradalom emblematikus megmozdulása volt a városligeti, 1951-ben épült 8 méteres Sztálin szobor ledöntése.

A Bródi Sándor utcában található rádió azért volt a forradalmárok fontos célpontja, mert a 16 pont közzé tétele szempontjából kulcskérdés lett elfoglalása. A rádiónál a katonák egy része váratlanul átállt, így először úgy tűnt áldozatok nélkül is megszerezhető lesz az épület.

Ám ekkor az ÁVH emberei az ablakokból tüzet nyitottak a forradalmárokra, és így a szabadságharc később hosszúra nyúló áldozati listáján megjelentek az első hősi halottak nevei. Az épület mindezek ellenére hajnalra az ostromlók kezébe került, majd a rádiót átköltöztették a Parlamentbe.

Az események fontos fordulóponthoz közeledtek, mert a Szovjetunió megelégelte a magyarországi folyamatokat!

 A forradalom második napja a harcok megindulását hozta, ugyanis a Hruscsov által küldött tankok reggelre megjelentek Budapest utcáin. A magyar felkelők azonban szembeszálltak velük, és a laktanyákból szerezve fegyvert, illetve Molotov koktélokat készítve, megindították a szabadságharcot.

Szovjet tankok zárják el a Margit hidat

Véres csütörtök a parlamentnél

A harmadik nap súlyos áldozatokat követelt, ugyanis október 25-én a budapesti tömeg megint a parlament elé vonult, ám a háztetőkről az államvédelmi hivatal emberei tüzet nyitottak a védtelen (és békés) tömegre, mintegy 80-100 életet kioltva.

Október 26-án a negyedik nap, a Kilián laktanya is az események középpontjába került, amikor a felkelőknek sikerült bevenniük az épületegyüttest. Mivel a laktanya visszafoglalására kiküldött Maléter Pál ezredes váratlanul a szabadságharcosok oldalára állt, úgy tűnt a forradalom győzelmének esélye és ezzel a reménykedés lángja újra magasba csaphat.

Október utolsó napjaiban a vidéki harcok több helyen felülmúlták a pesti eseményeket is, így Mosonmagyaróváron a karhatalom által elrendelt sortűz 100 halottat követelt.

A forradalom átmeneti győzelme:

A követelést Kádárék ekkor már nem merték elutasítani, és 1956 október 27-én megtörtént a Rákosi időszakban elképzelhetetlen, vagyis létrejött egy koalíciós kormány!

Nagy Imre október 30-án rádióbeszédben jelentette be a többpártrendszer bevezetését. Még aznap és másnap összesen kilenc politikai párt alakult újjá.

A forradalom győzelmi szakaszában a tömegek biztonságuk és megnyugvásuk érdekében a korábbi hét év politikai elnyomásának és rémuralmának legfőbb szimbólumát, a kommunista pártszékházat is birtokba akarták venni. Így október 30-án megindult a Köztársaság téren lévő szimbolikus épület ostroma!

A történelmi hűséghez az is hozzátartozik, hogy sajnos kemény túlkapások, lincselések és kivégzés is volt. 🙁
Jelentősen hevítette az indulatokat, hogy a tömeg azt hitte, a székház és a tér alatt titkos politikai börtönrendszer működik, ahol ismeretlen körülmények közt elhurcolt embereket tartanak fogva. Bár ez a hír hamisnak bizonyult, a lakosság megnyugodott a győzelem betetőzésének tartott ostrom után.

Összesen 5-600 fő vehetett részt az ostromban, majd a pártház eleste után ez a szám több ezresre duzzadt.

A szovjet támadás és a megtorlás:

A Szovjetunió az október utolsó napjaiban a nyugattal megkötött titkos alkuig a magyar forradalommal szemben a megtévesztés politikáját alkalmazta. Kifejezte ugyanis látszólagos tárgyalókészségét, hogy időt nyerjen, és egy forradalmi küldöttséget hívott tárgyalni a parlamentbe.

A küldöttség november 3-án Maléter Pál vezetésével indult el a találkozóra, ám az orosz katonaság tárgyalás helyett a tököli főparancsnokságra, szállította őket, ugyanis november 1-én megszületett a Forgószél hadművelet terve Magyarország katonai lerohanására.

A szovjet támadás november 4-én hajnali 4-kor indult meg. Alig több mint egy órával később, hajnali 5 óra 20 perckor Nagy Imre rádióbeszédre kényszerült, mely élete utolsó szabad megnyilatkozása volt:

„Itt Nagy Imre beszél a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban állnak! A kormány a helyén van! Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével!”

A reménytelen harc Pesten november 4 és 11 közt folyt. Utoljára Csepel – Újpest esett el, vidéken pedig Dorog, Tatabánya, Pécs tartott ki legtovább. Ám november 11-re mindenütt vége lett a harcnak!

A megtorlás Magyarországon:

Az 1956-os forradalom és szabadságharc erőszakos leverése 3629 magyar élet kioltását, 200 ezer ember életének gyökeres megváltozását, és egy egész nemzet önálló akaratának elfojtását hozta.

 A következő jelszavak, mind elhangoztak az 1956-os forradalomban.

 • Lengyelország példát mutat, kövessük a magyar utat!
 • Új vezetés, új irány, új vezetőket kíván!
 • Bem apó és Kossuth népe, menjünk együtt, kéz a kézbe!
 • Új vezetést akarunk, Nagy Imrében bizalmunk!
 • Nem állunk meg félúton, sztálinizmus pusztuljon!
 • Szovjet sereg menjen haza, Sztálin-szobrot vigye haza!
 • Függetlenség, szabadság!
 • Éljen a lengyel nép!
 • Munkás–paraszt hatalmat!
 • Éljen a népi hadsereg!
 • Rákosit a Dunába, Nagy Imrét a kormányba!
 • Ruszkik haza!
 • Aki magyar, velünk tart!
 • Most vagy soha!
 • Vesszen az önkény, éljen a törvény!
 • Kossuth címert akarunk!

Végül egy vers

“Nem érti ezt az a sok ember,
Mi áradt itt meg, mint a tenger?
Miért remegtek világrendek?
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.
De most sokan kérdik: mi történt?
És kérdik, egyre többen kérdik,
Hebegve, mert végképp nem értik-
Ők, akik örökségbe kapták-:
Ilyen nagy dolog a Szabadság? …”

/Mennyből az angyal – Márai Sándor/

A pesti srác szobra Szczecinben (Lengyelország)

Az emberek összefogtak, a zsarnok és nem egymás ellen fordultak! Emlékezzünk rájuk!

Szép napot mindenkinek!

Ildikó

Így védekezz természetesen a vírusok ellen! V.

Sziasztok!

Most pedig újra a kedvenceimről írok (nem lehet eleget 🙂 ), az illóolajokról.

Milyen illóolajokat használjunk vírusok, baktériumok ellen?

Minden ősszel aktuális a felső légúti megbetegedések elleni küzdelem.  Az aromaterápia ebben már szokásos segítőnk.

Elsődleges a légfertőtlenítés, párologtatás, ezáltal a megelőzés.

Ha illóolajok alkalmazásával tartjuk tisztán helyiségeinket, jó eséllyel csökkenthetjük a víruskoncentrációt a levegőben.


Az idei év viszont új fejleményt is hozott. 🙁 Ha kénytelenek vagyunk zsúfolt tereken jelen lenni, ahol kötelező a maszk viselése, érdemes a maszkunkra pár csepp illóolajat cseppentenünk.

Mivel pontosan még senki nem tudja, mely illóolaj hatásos biztosan a jelen problémára, igyekeztem összeszedni azokat a legfontosabb illóolajokat, melyek antivirális, antibakteriális hatásúak, és pozitívan hatnak felső légúti megbetegedések esetén. így használatuk természetes kezelési módja lehet mind a bakteriális mind a vírusos megbetegedéseknek.

Lássuk melyek ezek:

Eukaliptusz olaj: Vírusellenes és antimikrobiális tulajdonságokkal is rendelkezik. Emellett csökkenti a gyulladást, csillapítja a köhögést, csökkenti a lázat, fellazítja a mellkasi nyomást. A közelmúltban lehetett olyan tanulmányt olvasni az interneten, mely alapján feltételezhető, hogy az eukaliptusz olaj hatékony lehet a koronavírussal szemben is.

Citrom olaj: Talán a legfontosabb légfertőtlenítő. A citrom illóolaj antibakteriális, antioxidáns és gyulladáscsökkentő, így ideális a vírusok elleni küzdelemben, valamint a megfázás és az influenza tüneteinek, például a köhögés kezelésére, a mirigyek duzzanata csökkentésére.


Kakukkfű olaj: A természet antibiotikumának is hívják. A kakukkfűolaj a légúti fertőzések egyik legjobb ellenszere, antibakteriális és görcsoldó tulajdonságai, hamar megtisztítják a légutakat és megszüntetik a kellemetlen, kaparó érzésekkel járó köhögést.

Borsmenta olaj: Köhögés esetén könnyíti a légzést, tisztítja az eldugult orrjáratot.  Antibakteriális, vírusölő, erős fájdalomcsökkentő. Hűsítő, erős görcsoldó hatásokkal rendelkezik. Megnyugtatja az igénybe vett orr nyálkahártyát, megkönnyíti a légzést, és jelentős antibakteriális tulajdonságával elősegíti a mielőbbi gyógyulást.

Levendula olaj: Az egyik leghatékonyabb fertőtlenítő az illóolajok közt. Belégzés során tisztítja a légutakat, csökkenti a fertőzéseket. Nyugtató és gyulladáscsökkentő tulajdonságai miatt is hasznos.

Boróka olaj: Fertőzésgátló, anyagcserét serkentő, immunrendszert erősítő hatása révén támogatja a testünket a fertőzésekkel való küzdelemben.

Mirtusz olaj: Az egyik legjobb illóolaj a gyerekbetegségekre, nyugtat, kellemes de nem erőteljes illatú, kifejezetten ajánlott légúti megbetegedések kezelésére. Fertőzés gátló, baktériumölő, és köptető tulajdonságokkal rendelkezik.

Pálmarózsa olaj: Segít a bakteriális fertőzések gyógyulásában, illetve segíti a sejtek regenerálódását, Geraniol tartalma serkenti az immunrendszerünket.

Grapefruit olaj: Antimikrobiális és antivirális tulajdonságokkal rendelkezik, segít kialakítani az egészséges immunrendszert. Energetizáló hatású.

Teafa olaj: Az egyik legerősebb fertőtlenítő, baktérium- és gombaölő tulajdonságú illóolaj.

Érdemes őket felváltva, vagy keverve használni. 2-3-nál többet egyszerre ne használj.

Kellemes, és természetes védekezés, ezért ajánlom mindenkinek! 🙂

Legyen szép napotok!

Ildikó

Így védekezz természetesen a vírusok ellen! IV.


Gyógyító fűszerek

Még egy teljesen átlagos konyha polcán is számos olyan fűszert találhatunk, melyeket nem csupán ételízesítésre, de gyógyításra, betegségek megelőzésére is használhatunk. Sokszor nem is gondolnánk, hogy mindennapi fűszereinknek milyen erős gyógyító hatása lehet!

A gyógy- és fűszernövényekre egyaránt igaz, hogy fogyasztásuk tisztán, frissen, de legfeljebb egy éven belül feldolgozott állapotukban javasolt.

Magas hőmérsékleten történő sütés során a gyógyhatásért felelős összetevők a hő hatására könnyen sérülhetnek. Amennyiben lehetséges, ilyen esetben érdemes alacsonyabb hőmérsékleten dolgozni, vagy a gyógyhatásért felelős fűszereket a sütés-főzés vége felé az ételhez adni.

Vegyünk sorra néhány olyan fűszert, amelyek segítségével, gyógyító ételt tehetünk az asztalra 🙂 :

 • Erőspaprika

A mostanában divatba jött különféle chili paprikák mellett a régi, jól bevált „hegyes erős” is nagy mennyiségben tartalmaz kapszaicint, amely nem csupán a paprika csípősségéért felelős, de rendkívül erős gyulladáscsökkentő is. Régen az erős paprikát elsősorban gyomorbetegségekre, valamint a felső légúti problémák kezelésére alkalmazták: baktericid hatása mellett enyhíti a torokgyulladás tüneteit, valamint fokozza az orrnyálkahártya működését, ezáltal hígítja az orrüregekben letapadt váladékot is.

 • Szurokfű

Bár nálunk is honos, a legtöbben mégis oregánóként, mediterrán ételek fűszernövényeként ismerik a szurokfüvet. Már az ókori Egyiptomban is ismert volt, az ételek ízesítése mellett – olaja fertőtlenítő hatásának köszönhetően – megfázásos betegségek gyógyítására, sebek fertőtlenítésére használták.

A növény relatív nagy mennyiségben tartalmaz baktericid hatású karvakrolt és timolt, melyek a lepárolt illóolajban is nagy arányban vannak jelen – nem véletlen, hogy a szurokfüvet sokan a „természet antibiotikumaként” tartják számon!

Forrázata (értsd: tea vagy leves formájában) köhögéscsillapító, fertőtlenítő hatású.

 • Rozmaring

Az egyik legszélesebb körben használt fűszernövény a népi gyógyászatban is évszázadok óta ismert és elismert alapanyag.

A rozmaring illóolaja serkenti a vérkeringést, enyhe fájdalomcsillapító hatású.

Antioxidáns és antibakteriális hatásának köszönhetően forrázata kiválóan alkalmas meghűléses betegségek kezelésére, megelőzésére.

 • Feketebors

A trópusokon őshonos fekete bors évszázadokig elérhetetlen volt az európai ember számára, mára azonban az egyik legelterjedtebb fűszerré, a magyar konyha nélkülözhetetlen összetevőjévé vált. Az ételek ízesítése mellett (sok mézzel) teát is készíthetünk belőle, melyet megfázás esetén gyulladáscsökkentőként, köhögéscsillapítóként fogyaszthatunk.

 • gyömbér szárnyasok, kekszek és sütemények fűszere, egyúttal az influenzás, megfázásos betegségek egyik legerősebb gyógynövénye is. Fokhagymával keverve rendkívül ízes köretek, mézbe sűrítve köptető szirupok is készíthetők belőle. Gyorsítja az emésztést, serkenti a bélrendszer működését.

Plusz!

 • A szauna is nagyon jó immunerősítő.

A szauna hihetetlen hatásai

A meleg levegő élénkíti a vérkeringésünket,izzadnii kezdünk, szervezetünkből elkezdenek kiürülni a méreganyagok, beindulnak az anyagcsere-folyamatok, és a hő hatására erősödik szervezetünk öngyógyító képessége is. Ráadásul a szauna melegének hatására a szervezetben endorfin termelődik, amely csökkenti a stressz káros hatásait, javítja a közérzetet, így jobban fogunk aludni is. 

A forró levegő és a jeges fürdő kombinációja további pozitív hatásokkal rendelkezik: az erek kitágulása, majd összehúzódása kondicionálja a keringést, regenerálja az ereket, az egész szervezetet, rugalmassá teszi a kötőszövetet, feszesíti.

A meleg mellett tehát az intenzív hőmérsékletváltozás is része a szauna gyógyító hatásának. 

Hő hatására erősödik szervezetünk öngyógyító képessége

Egy tévhit!

Gyakran hallani, hogy a szaunázás amegfázád legyűrésében is segítségünkre lehet, ez azonban nem teljesen igaz. Tény, hogy a szaunázás a megfázás megelőzésében igen jó szolgálatot tehet, ugyanis a rendszeres hőlégfürdőzéssel megelőzhető a megbetegedés. Sőt akkor is segíthet, ha szervezetünk már legyűrte a betegséget, ugyanis felgyorsíthatja a gyógyulási folyamat lezárását.

Ám ha lázasakk vagyunk és megfázással küszködünk, akkor nem feltétlenül jó ötlet szaunába menni. Egyrészt, mert könnyen megfertőzhetünk másokat, másrészt pedig, mert szervezetünket ilyenkor eleve nagyobb megterhelésnek tesszük ki, ha pedig lázasak is vagyunk, akkor ez már önmagában is erősen megterheli a szívünket. Pluszban még hősokknak is kitenni a testünket kifejezetten veszélyes lehet.

A mindennapokban pedig ne felejtsük el a fertőtlenítést! Gyakran mossunk kezet, és igyekezzünk minél kevesebbszer érinteni arcunkat! 

Ezek nem új tanácsok, eddig is így kellett (kellett volna) csinálni!

A legfontosabb!

A nyugalom és a szeretet is gyógyít! 🙂

A düh, a gyűlölködés, a félelem viszont megbetegít! 🙁

Szeretetben, boldogságban gazdag hetet kívánok!

Ildikó

Így védekezz természetesen a vírusok ellen! III.

Nézzük tovább, hogyan védekezhetünk még természetes úton a vírusok ellen. Most egy finom és nagyon egészséges csemegével folytatom.

Méhészeti termékek

Ne feledkezzünk meg a különféle méhészeti termékekről sem! A méz, a propolisz (vagy annak alkoholos kivonata), a virágpor, a méhkenyér mind hozzájárulhat ahhoz, hogy egészségünket a hidegebb évszakokban is megőrizzük.

Méz

Már ősidők óta a táplálkozás részét képezi.

Rengeteg benne az ásványi anyag és a vitamin, de az enzimek gazdag tárházának is bizonyul. Megtalálható benne niacin, riboflavin, mangán, kalcium, kálium, magnézium, foszfor és cink is.

Jótékony hatással van az emésztésre és a hasmenés ellenszerének is számít, a benne megtalálható ásványi anyagoknak és vitaminoknak köszönhetően már alapvetően erősíti az idegrendszert, kedvezően hat a szívizom működésére, és megnyugtat a stresszes időszakokban. 
Antioxidáns hatásokkal is rendelkezik a méz, és elősegíti az agyműködést, valamint javítja a memóriafunkciókat.

Ehhez nem is kell mást tenni, mint egy kiskanállal elfogyasztani belőle. Hatékonyságát annak köszönheti, hogy beindítja a szervezetben a szerotonin hormon termelését, ez pedig segít a feszültség leküzdésében.

A megfázás hatékony ellenszere

A legtöbben azonban mégis antibakteriális hatásai miatt részesítjük előnyben, hiszen egy mézes-citromos tea igazi gyógyír a megfázásos, influenzás időszakban. 

Reszelhetünk bele fokhagymát, gyömbért, vagy fahéja tehetünk bele, így mikrotápanyagokban gazdag szuperélelmiszerhez juthatunk, melyből elég egy kanállal reggelente, és feltölthetjük szervezetünket minden szükséges hatóanyaggal.

Propolisz

A méz mellett a propolisz a másik kedvelt méhészeti alapanyag, amelyet elsősorban tinktúra formájában lehet beszerezni. 

A propolisz, vagy más néven méhszurok tulajdonképpen egy gyantaszerű anyag, amelyet a méhek a kórokozók ellen állítanak elő. Édeskés illata van, ragacsos, barnás színű, melyet a nektárgyűjtő időszakon kívül gyűjtenek be a méhek.

Fogyasztható teával, vízzel hígítva, de kockacukorra csepegetve is bevehetjük.

Kitűnően alkalmas a vírusos, bakteriális és gombás fertőzések leküzdésére, a makacs torokgyulladással szemben elképesztő hatékonysággal bír.

Gyulladáscsökkentő hatását kihasználhatjuk légúti, húgyúti fertőzések esetén, de influenzás időszakban sem érdemes lemondani előnyeiről.

Külsőleg szintén jó szolgálatot tesz, ugyanis égési sérülésekre, sebekre, herpeszre és aftára is használható.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a fokozza a szervezet daganatokkal szembeni harcát, tehát a rákos megbetegedések kiegészítő terápiájaként is megéri mellette letenni a voksot.

Virágpor a szervezet újjáéledéséhez

A virágpor olyan létfontosságú anyagokat tartalmaz, melyek nélkülözhetetlenek a szervezet működéséhez és regenerálódásához. Hozzájárul a méregtelenítéshez, és rengeteg ásványi anyag, B-vitamin, A-és C-vitamin, valamint folsav és P-vitamin van benne. Húszféle aminosavat tartalmaz, így 100 grammnyi virágporban annyi fehérje van, mint fél kiló marhahúsban.

A virágpor rendszeres fogyasztásával hatékonyan erősíthetjük az immunrendszert. A bélflórára és a májra gyakorolt hatásánál fogva a tápanyagok jobb felszívódását lehet elérni. Energetizálja a szervezetet, így a kimerült időszakokban csodát tehet a virágpor.

Hozzájárul az optimális anyagcseréhez, a benne levő amiláz enzim pedig csökkenti a túlsúlyt, ami számos jótékony egészségügyi hatással bír.

Kitűnő választásnak bizonyul a baktériumok és a vírusok ellen, véd a fertőzések ellen és a már kialakult betegségnek is gyorsabban búcsút lehet mondani.

Nem csak belsőleg, hanem külsőleg is élvezhetjük jótékony hatásait. Gátolja a ráncok kialakulását, a már meglévőket csökkenti, de a bőr is megérzi a benne levő rengeteg tápanyag hatását.

Felnőttek számára naponta körülbelül 3-4 kiskanálnyit javasolnak a szakemberek. Mézzel keverve kevésbé érződik kesernyés íze.

Méhpempő, a királyok eledele

A méhpempő a méhkirálynő kizárólagos tápláléka, de a kaptár minden lakója ezt fogyasztja kezdetben. Nem véletlen, hiszen rendkívül gazdag értékes tápanyagokban. A fiatalság és a hosszú élet elixírjeként is számon tartják sokan. Egy fehéres, zselés váladékról van szó esetében, melynek íze savanyú, cukros, szúrós. Hűtve tárolandó, fogyasztása kúraszerűen javasolt.

Erősíti az immunrendszert, csökkenti a koleszterin szintet, de ízületi betegségek esetén is bevethető. Hatalmas előnye, hogy fokozza a termékenységet, már sokaknak nyújtott segítséget e téren. Mind a férfiak, mind a nők esetében eredményesen alkalmazható. Idegi eredetű problémák, depresszió, szorongás, alvászavarok kapcsán is kitűnő szolgálatot tesz.

Méhkenyér

A méhkenyér vagy perga a méhek által gyűjtött virágpor és nektár keverékéből, erjedéssel létrejött anyag.

Bevallom erről eddig nem hallottam, de a cikk miatt rákerestem. Tetszik, ki fogom próbálni! 🙂

Még a spanyol jezsuiták is tudták, hogy a méhkenyeret már a maja, az inka és az azték civilizációk is használták, fiatalítószerként fogyasztották. 

méhkenyér színe rendkívül fontos, mivel ez mutatja frissességét és tápanyagtartalmát. A méhkenyér barnás színű, állaga szilárd. Enyhén keserű illat és savas íz jellemzi, mely nagyon alacsony pH értékének köszönhető (3,5-4,5). A méhkenyér fogyasztása számos előnnyel jár az emberi szervezet számára.

Pár jótékony hatása:

 • A képes a májsejteket megújítani. 
 • Évente 2-3 méhkenyér kúra a méregtelenítő folyamatokat támogatja a szervezetünkben, így a szennyezett élelmiszerekben lévő káros anyagok kiürülését gyorsíthatjuk fel fogyasztásával.
 • energiaforrás, sejtmegújító hatású,
 •  immunerősítő és szervezet felerősítő hatású, például betegségek után.
 • Segít a rheumatoid arthritis ellen magas dekánsav és a pantoténsav tartalmával.
 • Fertőtlenítő és antiszeptikus hatású.
 • Alkalmazható krónikus veseproblémák során, mint például a veseelégtelenség.
 • Daganatos betegeknek hatásos a kemoterápia és sugárkezelések mellékhatásainek enyhítéséhez, illetve a másodlatos tünetek enyhítésében.
 • A méhkenyér használható megfázásinfluenza, és hiánybetegségek megelőzésére is. Szervezet erősítő hatása mellett a méhkenyér gyuladáscsökkentő is.
 • Segíti a vérszegénység, kimerültség,
 • emésztési zavarok,
 • prosztatabántalmak,
 • neurozis gyógykezelését egyaránt.


Milyen vitaminokat tartalmaz:

Jelentős mértékben tartalmaz a B-vitamin csoporthoz tartozó vitaminokat, a C-vitamint, az A-provitamint, folsavat, E-, H-, K- és P-vitamint.  Ásványi anyagokban és nyomelemekben rendkívül gazdag: Ca, Cn, Co, Cr, K, Mg, Ni, Fe, P, Se, Si, Zn.

Természetes aminosav forrás:  gamma-globulin, nukleinsavak DNS- és RNS, pantoténsav, biopterin, neopterin, acetil-kolin, ösztradiol, tesztoszteron, progeszteron és sok egyéb alkotóelemet, 150 bioaktív anyagot tartalmaz.

A méhkenyér vegetáriánusoknak különösen ajánlott, mert jól pótolja a húsfehérjét. Tartalmaz természetes bioaktív B12-vitamint is, mely a vegetáriánusoknál gyakran hiányzik.

Hogyan fogyasszuk a méhkenyeret:
Kúraszerűen, 10-12 héten át ajánlott fogyasztani.

Gyerekeknek napi 5-15g, felnőtteknek napi 15-20 g, de mivel természetes anyagokról van szó, az adag szabadon változtatható.
A méhek a méhkenyeret már 60 millió éve fogyasztják. 🙂

Plusz!

 • Az aktív mozgást ősszel és télen sem szabad elfelejteni!

Jövő héten a fűszerekről írok!

Szép hetet!

Ildikó

Így védekezz természetesen a vírusok ellen! II.

Immunerősítő gyógynövények

Napjainkban a gyógynövényhasználat hatalmas reneszánszát éli, és ez nem is csoda: érdemes nagyanyáink bölcsességeit átmenteni a jelenkorba. Egyre többen fordulunk az alternatív gyógymódok felé. Nem a gyógyszerek ellen akarok lobbizni, mert van amikor bizony arra van szükség, csak nem kell mindig rögtön hozzájuk fordulni. A jó öreg gyógynövények sokszor segíthetnek nekünk. 🙂

Az alábbi a gyógynövényekből jó ha tartasz otthon.

Az immunerősítés kétségkívül legismertebb és legelterjedtebb formája a különféle gyógynövényekből összeállított teakeverékek fogyasztása.

 1. A teakeverék szakszerű összeállítása mellett,
 2. a tea elkészítését is odafigyelve végezzük: a teát üveg, vagy cserép edényekben főzzük-áztassuk, lehetőség szerint kerüljük a fém és műanyag eszközök használatát.
 3. Mivel a növényekben található illat- és hatóanyagok jelentős része érzékeny a magas hőmérsékletre, általában célszerű, ha nem teljesen forrásban lévő vízzel öntjük le a gyógyfüveket, hanem forrást követően hagyjuk kicsit lehűlni a vizet.
 • Fertőtlenítő hatása okán a balzsamozó szerek összetevőjeként már a régi egyiptomiak is használták a kakukkfüvet, amely a Kárpát-medencében is honos, rendkívül erős hatású gyógynövény. Teakeverékekbe elsősorban a légzőszervi megbetegedések elkerülése, vagy gyógyítása érdekében tesszük, intenzív íze és illata miatt csak kicsi arányban.
 • Az orvosi zsálya a felső légutak egyik leghatékonyabb gyógyítója is. Keserű íze miatt keverékekben szintén csak kisebb mennyiségben javasolt használni. Kisgyermekek, várandós édesanyák kerüljék!
 • A különféle mentafajok közül az egyik legerősebb ízű és illatú a borsosmenta, amely fertőtlenítő hatása mellett, intenzív illatú illóolajának köszönhetően, az orr- és arcüreget is hatékonyan képes tisztítani. Ha valaki számára túl erős ízű-illatú, keverékekben helyettesíthetjük fodormentával is.
 • A teakeverékek ízesítésére használhatunk csipkebogyót, bodzavirágot, vagy akár orvosi citromfüvet is, melyek kellemes ízviláguk mellett jelentős immunerősítő hatással is bírnak.
 • Kamilla

A növények doktora, ősi gyógynövény. Már az ókori egyiptomiak is ismerték, a Napisten ajándékának tekintették. Csomó mindenre használható, például gyomor- és bélgörcsök, bőr- és bélgyulladások esetén, hiszen görcsoldó, antiallergén, gyulladáscsökkentő, fertőtlenítő, fájdalomcsillapító és nyugtató hatása számtalan betegség esetében nyújthat enyhülést.

 • Csipkebogyó

Húsának gyógyító hatásait – szintén – már az ókori népek is felismerték.

A csipkebogyó fogyasztása fokozza a szervezet ellenálló-képességét, a benne található flavonoidok gyulladásgátló, immunerősítő hatást fejtenek ki, a pektinek pedig segítik az emésztést. A C-vitamin részt vesz az oxidációs folyamatok szabályozásában, erősíti az érfalakat, fokozza a szervezet védekezőképességét a fertőzésekkel, betegségekkel szemben. Meghűléses betegségek megelőzésére, illetve kezelésére kiváló immunerősítő. 

 • Zsurló

Több ezer éve nő a bolygón, mégis kevesen ismerik a zsúrlót. 

Remekül tisztítja a veséket, erősíti az immunrendszert, és szilícium tartalma miatt a bőrt, hajat és a körmöt is, valamint állítólag a csontozatot is támogatja. 

A zsurlóból főzött teának elsősorban a vesénk örül, hiszen a vízhajtó hatása miatt tisztítja a szervet, segít megszabadulni a felgyűlt vesehomoktól, vesekőtől, de a húgyúti fertőzések kezelésében is jó szolgálatot tehet egy-egy csésze ital.

Csillapítja a köhögést, a légúti gyulladásokat, a lázat, az arcüreggyulladást.

 • Tőzegáfonya

Általában nőket érintő fertőzések hatékony gyógyítója a húgyúti rendszer természetes gyógyszere, a felfázós nők jó barátja. A felfázás megelőzésében és kezelésében nyújtott haszna mellett magas C-vitamin tartalma miatt is érdemes beszerezni, hiszen a vitaminnak köszönhetően védelmet szerezhetünk megfázás és nátha ellen, erősíthetjük az immunrendszerünket.

 • Citromfű

A citromfű az idegesek, feszültek, álmatlansággal küzdők támasza lehet – remekül edzi és erősíti az idegrendszert, de nyugtató hatású is. A citromfűtea azonnal csökkentheti a stresszt, de ha ágybabújás előtt iszunk egy csészével, az esti elalvást is megkönnyíthetjük vele. 

 • Hárs

A meghűléses betegségek gyógyítására, de izzasztásra, bőrtisztításra, láz-és köhögéscsillapításra is kiválóan alkalmas. Enyhíti a hörghurutos panaszokat, de köptető hatással is bír.

Ha a hársteához kamillát és borsmentát is keverünk, olyan izzasztó teát kapunk, ami hűlés esetén jó szolgálatot tehet. Emellett a hárs pozitívan hat az emésztésre is, erősíti a gyomrot és enyhíti a gyomoridegességet.

Remélem segítettem!

Jövő héten a méhészeti termékek gyógyhatásáról írok.

Szép hetet!

Ildikó

Így védekezz természetesen a vírusok ellen! I.

Sziasztok!

Itt az ősz, és a hideg nedves levegő miatt felerősödnek a vírusok. Nem csak a Covid létezik.

Ezért úgy döntöttem, most a betegségek elleni természetes védekezésekről írok.

„Az egészséges és a beteg nem egy ételt szeretnek!” – tartja a régi mondás.

Az egészséges életmód alapja a megfelelő étkezés. Mit érdemes fogyasztanunk?

Zöldség, gyümölcs:

Alapszabályként figyeljünk rá, hogy minél színesebb legyen a tányér. Erős színű ételeket fogyasszunk, például 

 • spenótot, ami az egyik legegészségesebb zöldségünk. Nagyon magas az ásványianyag- és vitamintartalma, igazi multivitamin. Erősíti az immunrendszert, véd a rákos megbetegedések ellen, javítja a látást, gyulladáscsökkentő hatással bír és védi a szívet is.
 • céklát, aminek méregtelenítő, gyulladáscsökkentő, immunerősítő és vérkeringést fokozó hatása is van. Kiemelkedő szerepet játszik a sav-bázis egyensúly és a tökéletes vérnyomás kialakításában. Ezenkívül állítólag gátolja a tumorsejtek kialakulását, pl. a vastagbélben. Magas a rosttartalma, valamint a vitamin- és ásványianyag-tartalma is, ezen túl pedig sokáig eláll, tehát praktikus is.
 • sütőtököt, ami szintén szuperfood, magas karotintartalommal és sok C-vitaminnal. Emellett persze jól jön ilyenkor magas kalcium- és foszfortartalma is.
 • vagy savanyú káposztát, ugyanis ez kiváló a bélrendszer rendben tartására, az immunrendszer erősítésére.

Vannak elhagyhatatlan vitaminok és ásványi anyagok is, amikről gondoskodni kell szervezetünk számára:

 • Szelén és cink, együttes hatással. Kiváló ásványi anyagok, amiknek fontos szerepe van az anyagcserében, de az immunrendszert is támogatják – főként ezért van most szükségünk rájuk!
 • D-vitamin: rendkívül fontos a csontok, fogak egészségéhez, illetve további vitaminok felszívódásához is. Az immunrendszeredet is erősíti. Gyerekek számára is szükséges kellő mennyiségű vitaminhoz jutni, hogy csontjaik fejlődni tudjanak!
 • C-vitamin: minden időben szükséges vitamin, ami a betegségek távoltartásához, az immunrendszer megerősítéséhez nélkülözhetetlen.
 • Magnézium: nagyon fontos az idegek, izmok és számos enzim működéséhez szükséges, de az anyagcserében és energiaszabályozó folyamatokban is igényli a szervezetünk.

Jövő héten az immunerősítő gyógynövényekkel folytatom!

Szép napot kívánok!

Ildikó

Pattanástalanító tippek!

Sziasztok!

Most, hogy elkezdődött az iskola a fiatalok ápolásáról írok.

Pubertáskorban a testünk változik. Gyakran a bőrünk és a hangulatunk is követi ezt a változást. A test és a bőr ápolása különösen fontos ebben az időszakban.

A pubertáskori hormonváltozás zsírosabb bőrállapotot idéz elő, pattanások, és egyéb bőrhibák jelentkeznek az arcon, háton, mellkason.

A bőr kissé meg is vastagszik, és érzékenyebbé válik (gyengül a védekezőképessége), talán így még inkább érthető, mi minden okozza a problémákat.

Persze ez nincs mindenkinél így, és vannak szerencsések, akik jó géneket örököltek, és nagyjából megússzák “ép bőrrel” a teenager kort.

A lányoknak és fiúknak is egyaránt komoly problémát jelent, hogy az iskolakezdési stressz miatt megerősödik az akné és mitesszer képződés. Ráadásul a mostani bizonytalan helyzet őket is megviseli, nem csak a felnőtteket.

Előszőr is meg kell állapítani a bőrtípusodat. Ezt legjobb, ha szakemberre bízod.

De azért lássuk röviden.

1. bőrtípus: kombinált bőr

Normál és zsíros bőrfelület az arcon. A foltos és zsíros bőr elsősorban a T-zónában fordul elő, azaz a homlok, a szemöldök, az orr és az áll között. A T-zóna körüli bőr sima és finom pórusokkal teli. Az arc felülete száraz és néhol feszes.

Tanács: mivel a bőr hajlamos dehidratálódni, használj olyan nappali krémet, amely megvédi a kiszáradástól.

2. bőrtípus: zsíros bőr

Sápadt, fényes és nagy pórusokkal teli arcbőr. Pattanások és mitesszerek a homlokon, az orron, az állon, a mellkason és a háton. A pattanások megjelenésének oka, a túlzott faggyútermelés. Ezeket a bőrproblémákat a pubertás során jelentkező hormonális változások okozzák.

Figyelem: ne nyomkodd a pattanásokat – mert begyulladhatnak és hegek maradhatnak utánuk. Használj olyan termékeket, amelyek kifejezetten pattanásos bőrre valóak, (megakadályozzák a mitesszerek képződését), és antibakteriális tulajdonságokkal rendelkeznek.

3. bőrtípus: érzékeny bőr

Puha, apró pórusú, mégis finom bőr, amely különösen érzékeny a környezeti hatásokra és a stresszre. Ez az enyhe vörösségtől egészen az allergiás reakcióig terjedhet. Erős foltok gyakran megjelennek a bőrön, viszont a pattanások előfordulása kevésbé gyakori.

Tipp: a bőrt mindig elegendő nedvességgel kell ellátni. Ennél a bőrtípusnál – a faggyúmirigyek alul működése miatt – a bőr természetes olaj- és nedvességtartalma nagyon alacsony. Használj érzékeny bőrre olyan termékeket, amelyek nem tartalmaznak adalékanyagokat.

4. bőrtípus: normál bőr

Ez a bőrtípus matt és csak néha fénylik, kivéve talán sportoláskor. Lehet, hogy időről időre megjelenik egy-egy pattanás, de ez teljesen természetes, amikor tinédzser vagy, mert hormonjaid így működnek. Az egyensúly valahol a zsíros és száraz bőr között van, amikor a faggyúmirigyek jól működnek, és a pórusok viszonylag finomak.

Ápolások

A piszok és a zsír egész nap felhalmozódik az arcodon – ez pedig ideális melegágya a mitesszereknek. Ez az ápoló rituálé megőrzi az arcszínt, és szennyeződésektől mentesen tartja a bőröd.

 1. Alaposan tisztítsd meg arcod

A kamaszok bőrápolásában különösen fontos a bőr szakszerű, alapos és mély letisztítása, akár naponta többször is, este pedig feltétlenül szükséges.

Lemosók vannak tej és gél vagy hab állagúak is.

Már néhány hetes rendszeres arctisztítás után megtapasztalhatjuk, hogy egyre kevesebb fekete fejű mitesszer jelenik meg az arcon, a faggyúmirigyek nem színeződnek el és nem telítődnek annyira fel, így egyöntetűbben jobb bőrállapot alakul ki.

Lányok, fontos, hogy esténként alaposan mossátok le a sminket!

 • Tisztítsd a bőröd tonikkal

A tonik feloldja a felesleges olajat a pórusokban, és ezáltal megakadályozza az új pattanások és mitesszerek kialakulását és kiegyensúlyozza a bőrt.

 • Radírozás

Hetente egyszer. A gyengéd arcradírokat nem csak a felesleges faggyú eltávolítására használhatod, de a bőr csillogásának csökkentésére és az elhalt bőrsejtek eltávolítására is.

Célszerű hetente olyan peelinget alkalmazni, amely nem csak a bőrréteget újítja meg, hanem gyulladáscsökkentő gyógynövénykivonatokat és antiszeptikus hatásukról ismert illóolajokat is tartalmaz.

Különösen előnyös, ha az arclemosást követően peelingezünk és utáni rögtön könnyű hatóanyagaiban gazdag arcápoló gélt viszünk fel.

 • A bőr ápolása

A krémek legyenek hidratálóak /erre a fiatal bőrnek is szüksége van/ és jó ha gyulladáscsökkentő hatóanyag is van benne.
Ne szárítsuk a bőrt, mert ezzel csak ösztönözzük a fokozottabb faggyútermelésre.

Pattanások eltávolítása körültekintően

Nem számít, mennyire csábító, soha nem szabad nyomkodni a pattanásokat, mert a nyomás tovább fokozhatja a bőrön a baktériumokat, és gyulladást is okozhat, mert átszakíthatod a lobgátat.

Viszont, ha valóban nincs más út, akkor:

 • puhítsd fel a bőröd,
 • ne csupasz kézzel nyúlj hozzá, hanem használj egy tiszta zsebkendőt a bőr és az ujjbegy között.
 • Helyezd a pattanás széléhez, finoman nyomd lefelé az újad, majd húzd szét.
 •  Utána fertőtlenítsd az érintett bőrterületet, a fertőzés kockázatának csökkentése érdekében.

Még jobb, ha rendszeresen jársz kozmetikushoz. Ott professzionális megoldást adnak bőrödre, ezáltal a pattanások is sokkal ritkábban jelennek meg. 

A tisztítást követően a gyulladt területek kezelésére és a megfelelő higiénés állapot megtartására érdemes a szakember által ajánlott kezelést otthon is folytatni.

Izzadás

Pubertáskorban a verejtékmirigyek a hormonális változások következtében több izzadságot termelnek, amikor pedig a bőrön található baktériumok elkezdik szétbontani az izzadságot, kellemetlen szag alakul ki.

 • Minden nap mosakodj alaposan. Ha éjjel is izzadsz, a legjobb, ha reggel is veszel egy gyors fürdőt.
 • Használj dezodort, hogy jó illatod legyen napközben is. A legjobb, ha egy olyan dezodort használsz, amely alumíniummentes.

Napi 2-3 perces gondos rutinnal nagyon szépen karbantartható a legtöbb bőr, és megelőzhető egy sor későbbi probléma. 

Összefoglalva

Letisztítás + tonizálás + heti 1 radírozás + hidratálás gyulladáscsökkentés krémmel

Szép sima kamaszbőrt kívánok minden érintettnek! 🙂

Legyen szép napotok!

Ildikó!

Egy tipp, hogyan viseljük el könnyebben a maszkot! 😊

Sziasztok!

Ismét itt a szeptember és a napi híradásban másról sem szólnak a hírek, hogy növekszik a COVOID 19 vírussal fertőzöttek száma.
Nyithatnánk vitát, vagy épp viccelődhetünk is, de a helyzet az, maszkot viselni kötelező.

Akár papír, akár textil a maszkod kellemetlen a viselete. A párás meleget visszafogja a maszk és irritálja az arcod, rossz az illata és még sorolhatnám 🙁 .

Kellemesebbé teheted a viselését, ha cseppentesz rá 1-2 csepp illóolajat, vagy fújsz rá egy kis aromavizet.

Van egy fantasztikus hatású gyógynövény, ami pompás illatával elvarázsol és a hatása szinte azonnal megszűnteti a kellemetlen tüneteket.

Az orvostudomány azon belül is a bőrgyógyászat és a népi gyógyászat is elismeri fantasztikus gyógyhatásait.

Ez az én kedvencem, a levendula. 🙂

Illata hat a kedélyállapotodra – kiegyensúlyoz és megnyugtat. Szinte mindenki kivétel nélkül használhatja, hiszen minden bőrtípusnak védelmet nyújt.

De ha nem kedveled a levendula illatát használhatsz más illóolajat vagy aromavizet is.

Csak néhány példa, mert előző cikkekben már sokat írtam róluk 😊:

 • mirtusz illóolajának nagyon kellemes, tiszta, friss, édes-gyógynövényes illata van. Náthaűző tulajdonsága mellett nyugtató és görcsoldó hatással is rendelkezik, feszültség és alvászavar esetén is eredményesen alkalmazható. Különösen gyermekeknek ajánlott.
 • A borsmenta olaj antibakteriális, vírusölő, erős fájdalomcsökkentő, hűsítő, erős görcsoldó, erősítő hatásokkal rendelkezik. Az olaj megnyugtatja az igénybe vett orrnyálkahártyát, megkönnyíti a légzést, és jelentős antibakteriális tulajdonságával elősegíti a mielőbbi gyógyulást.
 • A citrom illóolaj Erős baktériumölő hatású. Bevált ellenszer hörghurut, köhögés, torokfájás, meghűlés és influenza esetén.
 • A geránium vérnyomáscsökkentő, gombaölő, nyirokstimuláló, antidepresszáns, nyugtató, idegi kimerültség esetén.

Szép hétvégét mindenkinek!

Ildikó

Nyár végi szépségápolás

Sziasztok!

Tavasszal arra hajtunk, hogy nyáron a topformánkat hozhassuk, így éppen ennek a csodás évszaknak a végén vagyunk hajlamosak a lazításra. Pedig ekkor is nagyon fontos időt szánni a legfontosabb szépségápolási rutinokra.

Fodrászlátogatás

A napsugárzás, strandolás hatására sokat fakult a színe, szárazabb, esetleg töredezetteb lesz ezért ráfér egy kis frissítés.

Manikűr és pedikűr frissítése

manikűr a legtöbb nő esetében alapvető, hiszen kezeink mindig szem előtt vannak, így ez a rész nem igazán tekinthető szezonális rutinnak. 

Más a helyzet a pedikűrrel, amire sokan csupán akkor szánnak időt, amikor beköszönt a meleg és a szandálszezon, ősszel már egyáltalán nem foglalkoznak a repedezett sarkokkal, vagy a lepattogzott körömlakkal. 

Itt az ideje, hogy erre is szánj időt most is, mert a strandszezon, a szandálviselés, a túrák bizony, megviselik ezért egyáltalán nem mindegy, milyen állapotban vannak a sarkaid és a körmeid

Ha nem pedikűrösnél, akkor otthon fordíts időt erre, legalább havonta egyszer – ennyi mindenkinek belefér.

Alapos hidratálás

Nyáron vízhiányosabb lesz általában a bőrünk, ami főleg a napozásból ered.

Nem kell megvárni a szezon végét ahhoz, hogy nekilássunk a hidratálásnak.

Testápolás

A bőr megvastagodott a strandolástól, a napozástól és egyáltalán a nyári igénybevételtől.

Nagy figyelmet kell fordítani a testápolásra is, fel kell készíteni a bőrt a következő száraz, hideg időszakra.

Jöhetnek a kényeztető testápolók. Én tusfürdő helyett jobban szeretem a kézműves szappanokat.

A bőr megújítására a legjobb eszköz a bőrradír lekoptatja a felső elhalt szarusejteket és könnyebben felszívódnak a tápanyagok.

Otthon is elkészítheted magadnak:

 • sót keverj össze olajjal, mézzel,
 • vagy az olajos- kávézaccos, mézes keverék a normál és száraz bőrre ideális.

Alapos, körkörös mozdulatokkal masszírozd át a tested, nem baj, ha kipirul. Utána alaposan öblítsd le és jöhet a kötelező az alapos hidratálás.

Kozmetikuslátogatás

Ahogy a testedet, úgy az arcbőrödet is tudod otthon hidratálni jóminőségű, bőrtípusodnak megfelelő krémekkel, pakolásokkal, de azért nem árt, ha időnként egy kozmetikus is szakszerű segítséget nyújt.

Ne csak nyaralás előtt, hanem végére is időzíts egy kozmetikai kezelést. A bőröd felfrissül, a ráncok feltöltődnek, az elvesztett tápanyagokat pótoljuk. 

Anyajegyszűrés

A napozás a szolárium esetleg elindíthat valamit, ezért ne legyél rest erre időt és pénzt áldozni, mert nagyon fontos, hogy kiderítsd, nem kell-e valamelyik anyajegyed miatt aggódnod. 

Csak pár perc a kontroll, de cserébe fél-egy évig megnyugodhatsz.

Mit tehetsz még?

 • barnulás alatt és után is sokat számít, ha béta-karotinban gazdag gyümölcsöket, zöldségeket fogyasztasz. Kerüljön az asztalra sárgarépa, őszibarack, nektarin és sárgadinnye!
 • Ügyelj rá, hogy ne csökkentsd a folyadékbevitelt! Nyáron többet kívánunk a vízből, ez természetes, de ősszel ugyanúgy szüksége van a bőrnek és a szervezetnek a hidratáltságra. 

Ha szükséges, készíts oda magadnak palackban vagy pohárban vizet, teát, gyümölcsös vizet, de a megszokott nyári adagot mindenképpen közelítsd meg.

Remélem tetszett! 🙂

Szép hétvégét!

Ildikó

Virágvizek

Sziasztok!

Mesélnék pár dolgot az én nagy kedvenceimről, a virágvizekről. 🙂

Az idei évben a COVID mindent felborított. Ennek következményeként a virágvizek kissé háttérbe szorultak.
Minden virágvíz hidratáló hatással rendelkezik, ezért nyáron különösen indokolt lehet a használatuk, de természetesen az év bármelyik részében alkalmazhatjuk.

Én rendszeresen használom őket nem csak a kozmetikában, de otthon is.

A virágvizek, más néven hidroszolok, vagy aromavizek, nagyszerű növényi termékek, melyek csodákat művelnek a bőrünkkel.

Olyan bőrápolók, amik tejesen természetesek, tiszták, mivel az illóolaj gőzdesztillációja során keletkeznek. 

Mivel az összetevői forró gőzök, amit egyetlen mikroorganizmus sem tolerál, így alapvetően sterilek is.

A virágvizek nem tartalmaznak mást, csak vizet és a növények leginkább vízben oldható részeit, valamint az illóolajok mikroszkopikus cseppjeit.

Általánosan elmondható a virágvizekről, hogy csodálatos bőrápoló és sebgyógyító hatással rendelkeznek.

Alkalmazhatóak a bőrön közvetlenül, hígítás nélkül. Ez teszi őket hihetetlenül egyszerűen használhatóvá, könnyen elérhetővé téve jótékony hatásaikat.

Mire használjuk a virágvizeket?

 • Felhasználhatjuk napi bőrápolási rutinunk részeként tonizálásra.  Én már régóta csak velük tonizálok, bőrtípusnak megfelelően.
 • Segítik a pórusok összehúzását.
 • Mindegyik virágvíz csodás gyógyító hatású,
 • és frissítő arcpermetnek is kiváló.

Hőség, izzadás, verejtékező emberek mindenütt… Ismerjük ezt ugye? 🙁

Ha a táskádban mindig tartasz magadnál egy flakon aromavizet segíthet a hőség elviselésében. Nem utolsósorban javít a meleggel járó kellemetlen szagokon is.

Hogyan használd?

A folyadékkal permetezd át az arcodat, vagy kozmetikai vattára cseppentve töröld át vele a bőrfelületet!

Virágvizek bőrtípusonként és probléma centrikusan, röviden:

Római Kamilla: Megnyugtatja és kiegyensúlyozza a bőrt, alkalmas minden bőr típusra, különösen érzékeny és irritált bőrre ajánljuk. Gyulladáscsökkentő hatással is rendelkezik.

Damaszkuszi Rózsa: Kiváló nyugtató tulajdonságokkal rendelkezik, növeli a bőr nedvességtartalmát így száraz, érett és vízhiányos bőrre ajánljuk. Az illata alapján is sokan választják.

Neroli (Naracsvirág) virágvíz: Összehúzó hatása révén szabályozza a bőrünk olaj termelését, így elsősorban a fiatal, problémás zsírosodásra hajlamos bőr ápolására ajánljuk.

Levendula virágvíz: Enyhén összehúzó, antiszeptikus, és nyugtató hatású. Különösen alkalmas csípések, bőrirritációk és napégés gyógyítására.

Olasz szalmagyopár: Fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő hatással rendelkezik, ezért csípések horzsolások kezelésre is alkalmas. Emellett érett és ekcémás bőr kezelésre ajánljuk.

Bourbon geránium: Pórusösszehúzó, és segíti a sejtek regenerálását, bármely bőrtípushoz kiváló választás. Hormonkiegyensúlyozó hatása révén hatékonyan alkalmazható a  tinik problémás bőréhez is.

Labrador tea: Antioxidánsokban gazdag, tisztító és méregtelenítő hatásokkal rendelkezik, ugyanakkor nyugtat, és stimulálja az immunrendszert. Bőrtípus tekintetében elsősorban az érett és öregedő bőr számára kiváló választás.

Zöld mirtusz: Nagyon jó bőrmegújító és nyugtató tulajdonságokkal rendelkezik, ezért használhatjuk hegek kezelésére, illetve irritált, kipirosodott bőr esetén.

Melissa virágvíz: Kifejezetten a  problémás, irritált és ekcémás bőrtípus számára ajánljuk.  Emellett szintén alkalmas napégés és ajak herpesz kezelésére.

Kerti kakukkfű virágvíz: Antibakteriális, antivirális és gombaölő tulajdonságai révén bőrfertőzések kezelésére, akné és rovarcsípés kezelésére ajánljuk. Mélytisztító hatású,  a  tág pórusokat összehúzza, ezért nagyon jó ápolója a problémás bőrnek.

Orbáncfű virágvíz: Puhítja és tisztítja az arcbőrt. Zúzódások és napégés kezelésre is használható, nyugtató és antimikrobiális hatása révén.

Borsmenta virágvíz: Kiválóan használható általános frissítő, hűsítő testpermetként nyáron. Fájdalomcsillapító és hűsítő hatása révén ugyanakkor kisebb sérülések esetén enyhíti a fájdalmat, illetve segíti a fáradt lábaink megpihenését.

Balzsamos szuhar virágvíz: Sejtregeneráló és ránctalanító tulajdonságai révén az érett bőr ápolására ajánljuk. Pórusösszehuzó és baktericid tulajdonsága miatt pedig a problémás bőr ápolására is kiváló.

Végül néhány recept
 1.  Hűsítő-nyugtató levendulás testpermetet leégésre: Tegyél 100 ml damaszkuszi rózsa, vagy levendula virágvízbe 10-20 csepp levendula illóolajat. Ezzel gyorsíthatod a leégés gyógyulását.
 2. Római kamilla virágvizes nyugtató testpermet: római kamilla virágvíz +levendula illóolaj. Nagyon hatékony, és harmonikus illatú, nyugtató testpermet lesz az eredmény.
 3. Hűsítő testpermet: Ha a borsmenta virágvízhez adsz 2-3 csepp borsmenta olajat, esetleg még 2-3 csepp rozmaring olajat kellemes hűsítő testpermetet kapsz. Érdemes még levendula olajat is tenni hozzá, ezzel ellensúlyozva a borsmenta olaj esetleges bőrirritáló hatását. 5-10 csepp nyugodtan kerülhet a testpermetünkbe.
 4. Nyugtató virágillatú testpermet: Az édes virágillatok kedvelői kipróbálhatják a narancs virágvizet, pár csepp ilang-ilanggal, vagy muskotályzsályával, esetleg geránium olajja.
 5. Kézfertőtlenítőspray házilag: 15 csepp illóolajat.  5 csepp teafaolajat+ 5 csepp citromolajat, + 5 csepp levendulaolajat (esetleg borsmentát is tehetsz, vagy kakukkfüvet), tegyél 100 ml virágvízbe, ( pl. labrador tea, levendula….), adj hozzá 20 ml gyógyszertári alkoholt, és tedd egy spriccelős flakonba. Használat előtt rázd fel, és már használhatod is a kézfertőtlenítő sprayt.

Remélem kedvet csináltam nektek a használatukhoz! 🙂

További szép napot!

Ildikó