Gondolatok a karácsonyról II.

Sziasztok!

Miért állítunk karácsonyfát?

 • Zöld ág

A karácsonyfa előzménye a pogány hagyományokban a termőág, zöld ág házba vitele, illetve a ház és a ház környékének örökzöld ágakkal díszítése.

A szokást ismerték a kelták, náluk a fagyöngy, a magyal és egyéb örökzöldek játszották a főszerepet.

Magyarországon a zöld ág általában rozmaring ágacska, nyárfa vagy kökénybokor ága. A gerendára függesztették fel, aranyozott dióval, piros almával, mézesbábbal, szalmafigurákkal díszítették. A diónak rontást űző erőt tulajdonítottak, a gyümölcs a bőség, egészség jelképe, a szalma pedig a betlehemi jászolra emlékeztet.

 • Karácsonyfa

A karácsonyi ág később fejlődött kis fácskává, amit szintén a házba vittek, és különféle módon díszítettek.

Az örökzöld kivágás az ifjú élet feláldozását jelképezte, hasonlóan Jézushoz, és a hagyomány szerint, először Luther Márton állított karácsonyfát.

Feljegyzések szerint az első hagyományosnak mondható karácsonyfát freiburgi pékinasok állították a város kórházában a XV. században.

Magyarországon, úgy vélik, először Brunswick Teréz martonvásári grófnő állított karácsonyfát.

Magyar paraszti életben, a mai értelemben vett karácsonyfa állítás szokása, házilag főzött szaloncukorral, a fa alá helyezett betlehemmel csak a XX. században terjedt el.

A szegény paraszti családokban a II. világháború végéig megmaradt a zöldág állítás szokása, sőt volt ahol a jó szaporulat reményében az istállóba is vittek belőle.

A magyar hagyomány szerint egészen Vízkeresztig (január 6-ig) áll a lakás legelőkelőbb pontján.

   

 • Díszítése

Átvitt jelentése a hagyományosan pirossal ékesített fenyőnek az életfa, a természet évről-évre megújulása, körforgása. A fán látható girland (vagy boa) a paradicsomi rosszra csábító kígyót jelképezi, az alma a tudás fájáról szakasztott gyümölcsre emlékeztet (ennek mintájára alakultak ki később a piros, arannyal díszített üveggömbök), a gyertyák pedig a fény, a nap, keresztény felfogás szerint Jézus szimbólumai.

A csúcsdísz, pedig a betlehemi csillagot jelképezi. A betlehemi csillag a napkeleti bölcsek, háromkirályok csillagaként ismeretes, de a nép körében egyszerűen karácsonyi csillagként is emlegetik.

A karácsony története

Minden év december 25-én tartják Jézus születésének napját, azaz a Karácsonyt a keresztény kultúrkörökben.

A hagyományok szerint Jézust – rendkívül szegényes körülmények között-, egy jászolban hozta világra édesanyja, Mária. A napkeleti bölcseket, pedig egy fényes csillag vezette a Messiáshoz.

Ám sokak szerint, csupán a téli napforduló miatt esett a választás eme napra, hiszen pogány körökben ugyanúgy ünnepnapnak számított a huszonötödike, mint a napforduló és természet újjászületésének eljövetele.

A karácsony az egyedüli olyan keresztény ünnep, amely olyan népszerűségnek örvend a világban, hogy számos más vallású ember is ugyanúgy megtartja.

A XVI. századtól válik hagyománnyá a német evangélikusoknál a karácsonyfa állítása az otthonokban.

Innen terjed tovább a XIX. században szerte a világon és alakult az ünnep egyik jellegzetes szimbólumává.

Eleinte gyümölcsökkel, természetes díszítőelemekkel csinosították és csak később vált szokássá az üveggömbökkel és szaloncukrokkal való díszítés.

A szaloncukorral való díszítés eredetileg angol hagyomány, de ugyanúgy hungarikumnak is számít?

A karácsony lényege

A karácsony, az éve legszebb ünnepe. Ilyenkor ünnepi fénybe borulnak az utcák, a boltok és a házak is.

Az emberek szíve pedig megtelik szeretettel.

Hetekkel előtte már érezhető, az ünnep közelsége.

A kirakatokban karácsonyi díszek, a tereken pedig karácsonyi vásárok fogadnak minket.

Számomra ez az ünnep az év legfontosabb eseménye.

Nekem nem csak arról szól, hogy ajándékot adok, illetve kapok, hanem maga a karácsony hangulata és az ünnepi készülődés a lényege.

Az, hogy figyelek a körülöttem levő emberekre, örömet okozok nekik, saját készítésű apró ajándékokkal kényeztetem őket.

Legfőképp pedig arról szól a karácsony, hogy együtt legyen a család, meghitt körülmények között.

A karácsony lényege a szeretet, a meghittség és a jóság.

 

“Van az ajándék… Mindegy, hogy mi. Nem számít, hogy nagy vagy kicsi, drága vagy olcsó.
Az ajándék valódi értékét nem ez határozza meg.
Bármi válhat ajándékká.
Egy mosoly, egy simogatás, egy ölelés is. De lehet az egy könyv, amiről tudod, hogy a másiknak fontos, és egy könyvjelző, amiről ő is tudja, hogy számodra mennyit jelent.
A lényeg, hogy szíved minden melegével adod neki.
Így a könyv minden oldala rólad fog szólni, a könyvjelző pedig nem csupán a lapok múlását jelzi, hanem téged idéz.

Hiszen valójában nem könyvet, nem könyvjelzőt, adsz, hanem a szívedet.

És ennél többet nem adhatsz, mert a szíved te magad vagy.”

(Csitáry-Hock Tamás)

 

 

Nálatok általában hogy telik a karácsony?

 

Kellemes, békés, szeretetben gazdag, meghitt  karácsonyi ünnepeket kívánok!

Ildikó

 

Gondolatok a karácsonyról I.

Sziasztok!

Néhány szó a magyar karácsonyi népszokásokról.

A karácsonyi készülődés a Luca nappal és az adventtel kezdődik.

A várakozást fokozza, amikor minden vasárnap egy gyertyát gyújtunk meg december havában.

 • A magyar népi hagyományban Szenteste napján csak a ház körül szabadott dolgozni, a mezőn tilos volt tevékenykedni.
 • Szintén nem volt szabad kölcsönadni, mert ez elvitte a szerencsét.
 • Ezen az éjjelen merítették az ún. aranyos vizet vagy életvizet, melynek egészségvarázsló szerepet tulajdonítottak.
 • Az éjféli mise alatt a pásztorok egyes vidékeken körbejárták a templomot, és zajkeltéssel (ostorcsattogtatás, kürtölés…) igyekeztek a gonoszt távol tartani.
 • A mise után a gazdák megrázták a gyümölcsfákat, hogy bő termés legyen, illetve az állatoknak is különféle mágikus erővel bíró ételeket adtak (pl. szentelt ostyát, piros almát…), hogy egészségesek maradjanak.

Betlehemezés

Biztos vagyok benne, hogy szüleid még ismerik a betlehemezést, amikor is néhány gyermek elmeséli a három pásztor történetét.

A betlehemezés a magyar paraszti hagyomány egyik legismertebb és legnépszerűbb, többszereplős, dramatikus népszokása a karácsonyi ünnepkörben.

Tulajdonképpen pásztorjáték, azt a történetet meséli el, melyben Jézus születésekor a pásztorok vagy a “három királyok” ( a napkeleti bölcsek) meglátogatják a jászolban, barmok közt fekvő kisdedet és Máriát.

A betlehemezők, általában férfiak, legények vagy gyerekek, betlehemet visznek magukkal. Ez fából, papírból készült jászol, melyben a szent család figuráit és a jászolban fekvő állatokat ábrázolják.

A dramatikus játék részei a bekéredzkedés, a háziak köszöntése, a születéstörténet felolvasása vagy előadása, adománygyűjtés. Állandó szereplők a pásztorok (külön megemlítendő az öreg pásztor) és egy angyal, illetve bizonyos vidékeken Heródes. Általában megjelenítik Szűz Máriát, Szent Józsefet is.

Regölés

A regölés a téli napforduló ősi, pogány kori szokása.

Férfiak jártak házról-házra és bőség, termékenységvarázsló rigmusokkal köszöntötték a háziakat. Általában karácsony másnapján, 26-án került rá sor.

A néprajzkutatók a regölés dallam és prozódiai sajátosságaiban finnugor eredetet mutatnak ki ( a kutatás szerint a sámánénekkel van összefüggésben). Különféle népi hangszerekkel (duda, dob, csengő…) is kísérték a regölést, a szereplők kifordított báránybőr bundát viseltek.

A regösök a házhoz való megérkezéskor a házigazdától engedélyt kérnek, hogy elmondhassák az éneket, ezután beköszöntőt mondanak, majd gyakori a csodaszarvas legenda valamely változatának elmondása, ezután következnek a jókívánságok a háziaknak és az adománykérés. Állandó szövegrész a refrén: ” Haj, regö rejtem, azt is megengedte az a nagyúristen.”

Karácsonyi ünnepi vacsora

A karácsonyi asztal a néphagyományban fontos szerepet játszott az ünnepkor.

 • Mind az asztal díszítésének, mind az étkezésnek szigorú rendje volt, amelytől a bő termést is remélték. A feltálalt fogásoknak mágikus erőt tulajdonítottak.
 • Szent Este vacsoráján szokás volt fokhagymát fogyasztani, a gonosz elűzése érdekében. A fokhagyma az egészséget, a méz (mézesbáb) az élet édességét jelképezte.
 • Valamint megjelent az asztalon az alma, amely a család összetartozását szimbolizálja, így  felszeleteltek a családok egy almát és együtt fogyasztották el.

A másnapi karácsonyi ebéd alkalmával gyűlik össze a rokonság.

 •  A karácsonyi abroszt az év során még általában vetőabrosznak használták (ebből vetették az első gabonamagvakat, hogy bő termés legyen.)
 • Az asztalra gabonamagvakat helyeztek, ebből adtak a baromfiaknak, hogy jól tojjanak,
 • az asztal alá pedig szalmát tettek, annak emlékére, hogy Jézus jászolban született. Később ezt a szalmát a jószág alá tették, hogy egészséges legyen, de volt ahol a gyümölcsfákra is kötöztek belőle, jó termést remélve.

 • A szigorú rituálékhoz tartozott, hogy a gazdaasszony nem állhatott fel vacsora közben az asztaltól, hogy jól tojó tyúkjai legyenek.
 • Az ételek közül előnyben részesítették azokat, amelyek bőséget, jó termést ígértek a háziaknak. Innen a bab, borsó, lencse, mák, dió, hal a (halpikkely miatt) megjelenése a karácsonyi asztalon.
 • A kalácsból, almából az első falatokat szétosztották egymás között, hogy a család mindig össze tartson. A karácsonyi morzsát összeszedték, és az állatoknak adták, hogy termékenyek legyenek, de jó volt betegek gyógyítására, rontás elűzésére is.
 • Sok helyen este az asztalt nem szedték le, hogy a betérő kis Jézus ne maradjon éhes.

Egy hét múlva folytatom!

Kellemes ünnepi készülődést kívánok!

Ildikó

Miért a fenyő?

A karácsony ma már a legtöbb ember számára az év egyik legfontosabb ünnepe, ami a béke, a meghittség és a szeretet üzenetét hordozza.

De miért a fenyő?

A fenyő már az emberiség őskorában is mágikus jelkép volt. Örökzöld ágai hirdették a téli napforduló ígéretét.

Először az emberek borókát, fagyöngyöt, fenyőágat akasztottak fel otthonaikban a mestergerendákra.

A monda szerint, amikor Jézus a földön járt, a gonosz emberek elől bujdosnia kellett. Már a nyomában voltak az üldözői, mikor egy fenyőfához ért. Alig volt lombja, de azért az ágai mégis elrejtették, ezért az Úr megáldotta a védelmet adó fenyőfát:

“Soha ne hullasd el a leveleidet. Akkor is virulj és zöldülj, amikor a többiek levéltelenül sorvadoznak. Te légy a legdélcegebb és legszívósabb minden társad között, élj meg mindenütt. Légy az emberek öröme, és emlékezetünkre rajtad gyújtsanak karácsonyi gyertyát.”

Az ajándékozás jelentősége

Már a rómaiak is ajándékoztak egymásnak zöld ágacskákat. Az ősgermánok a fény tiszteletére mécsesekkel díszítették a fenyőágat.

E szokásokkal rokon hazánkban a Borbála napi zöldág hajtatása. Később a zöld ágakat termékenységszimbólumokkal díszítették. /tojás, alma, dió, mogyoró/.

 

A legtöbb német területen a karácsonyfának paradicsom volt a neve, hozzátartozott a középkori paradicsomjátékok kellékeihez. Az angyalhaj, a fémgyöngy, papírlánc, a bibliai kígyót idézi a bűnbeesés idejéből. A fa alá tett ajándékokat, ételeket a család eltávozott tagjainak szánták.

 

Az első karácsonyfáról Sebastian Brant német író emlékezik meg, Strasbourgban a 15. század végén.

 

A Habsburg uralkodók Bécsben 1824 táján fenyőfa alatt ünnepelték a szentestét, egymásnak ajándékot adva.

Hazánkban Bécsből a magyar arisztokrácia példája nyomán terjedt el.

Kellemes karácsonyi készülődést mindenkinek!Ildikó

Advent

Adventi angyalok

Advent első angyala

Kék köpenyes angyal
leszállott a Földre,
hogy itt legyen köztünk
ember közelébe`.

Észre sem veszik őt,
olyan sok a dolguk,
de kik rá figyelünk,
hangját meghallhatjuk.

Advent második angyala

Piros köntöst visel
a második angyal,
serleggel érkezik.
Abba vajh mit akar?

Tiszta szeretettel
tölti meg a kelyhét,
abból készítik majd
csillagoknak fényét.

Ezért ha felnézünk
a csillagos égre,
szívünket átjárja
boldogság érzése.

Advent harmadik angyala

Fehér ruhás angyal
fénysugár kezében,
csodálatos erő
lakozik e fényben.

Megérinti majd a
tiszta szívűeket,
megszállja lelküket
béke és szeretet.

Boldogság érzése
szívükbe költözik,
szemükben ez a fény
látható sokáig.

Csakis az láthatja
ennek ragyogását,
akinek szemében
megtalálni mását.

Advent negyedik angyala

Lila ruhás angyal
lanttal a kezében,
béke dalát zengi
angyalok körében.

A földben szunnyadó
magok felébrednek,
és jövő tavasszal
szépen mind kikelnek.

Kellemes és szeretettben gazdag adventet kívánok Mindenkinek!

Ildikó

Karácsonyi akciók

Sziasztok!

Kicsit megszakítom a sorozatot, mert nyakunkon a karácsony és az akcióimról szeretnélek tájékoztatni benneteket!

Nem tudod mivel lepd meg karácsonyra a szeretteidet?

A szépülés, relaxálás, pihenés nagyon szép ajándék!

Az ajándékutalványaimmal tudok segíteni az ajándékozásban.

Nem csak most, hanem az év bármelyik szakaszában kapható nálam ajándékutalvány.

Tapasztaltam már, hogy örömmel fogadják a megajándékozottak.

Pont a héten mondta az egyik vendégem, hogy sugallhatom a lányának, most karácsonyra is örülne az utalványnak.

Az én karácsonyi ajándékom nektek, hogy az utalvány árából 10 százalékot elengedek.

Ha inkább kozmetikumot szeretnél adni, ebben is segíthetek. Úgy, hogy otthoni kiegészítő kezelésre, a bőrtípusnak megfelelő kis csomagot állítok össze neked.

Kellemes készülődést az ünnepekre!

Ildikó

 

Szín és fényterápia II.

Sziasztok!

Most pedig lássuk mire jó, a színterápia és én mit használok.

A kozmetikában, a kezelés minden fázisában használható a színek segítő hatása. 
Esztétikai problémák kezelésére alkalmas.

Használhatjuk önállóan, vagy más kozmetikai szerekkel kombinálva.

A fénykezelés hatására a bőr öregedési folyamatai lelassulnak, a faggyútermelés optimalizálódik, a bőrtípusokra szabályzó (regulációs) hatást gyakorol.

Mire jó a fényterápia:

• Keringésjavító (vér, nyirok). A fénykezelés javítja a bőr kis és nagyereinek keringését, ezzel jobb vérellátást létrehozva, javul a bőranyagcsere a bőr tápanyag és oxigénellátása, valamint a salakanyag és bomlástermék kiválasztása.

• Javítja az izomtónust, rugalmasabbá teszi a bőrt. Fénykezelés hatására a bőr rugalmasságát biztosító rostok állapota is megőrizhető.

• Ránctalanítás, főleg a megelőzésben, de a már kialakult ráncok esetében is hatékony. A fénykezelés hatására csökken a bőr öregedési folyamata, és helyreáll a hormonműködés.

• Anyagcsere javító (tápanyag +oxigén, bomlástermék), javítja a hatóanyagok felszívódását.

• Szabályozza a faggyúmirigyek működését. A fénykezelés hatására a pattanásos bőr nemcsak tüneti, hanem oksági kezelésre is lehetőség adódik, hiszen a tünetek mögött a hormonműködés zavara az emésztő, valamint a kiválasztó rendszer zavara és idegrendszeri zavarok, gyakran felülfertőzöttség okozza.

• Javítja a bőr vízmegkötő képességét.

• Segít fenntartani a kémiai védekező rendszert (savköpeny),

• Pórusösszehúzó, érszűkítő, fájdalomcsillapító.

Nem található automatikus leírás.
Én a BIO és LED terápiát használom.

A BIO és a LED a természetes fényt és elektromos hullámot használva vitalizálja a sejteket, fokozza a vérkeringést, javítja az oxigén ellátását, erősíti a bőrszövetet és javítja a bőr anyagcseréjét.

A BIO kezelés fejlett elektromos technológián és biológiai alapokon fekszik, a test bioelektromos háztartását javítja, élettel telibbé varázsolja a bőrt.

A BIO mikroáram impulzusok finoman összehúzzák a bőr alatti izmokat, ezáltal feszesedik, erősödik a bőr.

A LED kezelés vitalizálja a sejteket, gyorsítja a keringést, növeli a sejtek oxigénellátását, erősíti a kötőszöveteket, gyorsítja az anyagcserét és a kiválasztást. A kezelés során a természetes fényhullám behatol a bőrbe és aktiválja a fényelnyelő sejteket, ahol az energiát elnyeli a hemoglobin, a proteinek, a szénhidrátok, és a zsírok.

Hatásai:

• bőrfiatalítás,
• hatóanyag bevitel,
• ránckezelés,
• gyulladáscsökkentés,
• hajszálértágulat csökkentés,
• nyirokkeringés javítás,
• sejt aktivitás javítása,
• sejtregeneráció,
• akne kezelés,
• érzékeny bőr kezelése,
• pigmentfolt kezelés
• mellfeszesítés.

A kezelés kellemes, nincs fájdalomérzet.

Gyere és próbáld ki!😁

Jövő héttől az ünnepek kerülnek előtérbe, ezért kis időre felfüggesztem ezt a sorozatot.

Januárban folytatom.

Kellemes hétvégét mindenkinek!

Ildikó

Nem található automatikus leírás.

Fényterápia

Sziasztok!

A következő cikksorozatomat az új gépem ihlette, a MesoAge 6in1 multifunkciós arckezelő gép. Arról fogok írni, amit ez a készülék tud és, és az ehhez kapcsolódó érdekességekről, tudnivalókról.

Először lássuk a Foton terápiát, és a vesszőparipámmal a színterápia történetével kezdem.

 

Színgyógyászat a történelemben.             

Őskor:

Betegség ellen a napot használták. Napoztatták a beteg testrészeket.

Színes kövekből őrölt festékekkel díszítették a testüket.

Ókor:

Atlantisz papja i színekkel és fénnyel kezelték a betegeiket.

Egyiptomban is ismerték a színek gyógyító erejét. A gyógyító papok Heliopolis-ban, Rá napisten templomában alkalmazták a színterápiát.

Kínából leírások maradtak fenn, hogy pl. bélbetegségben szenvedők hasát sárgára festették, a skarlátosokat piros lepelbe tekerték, az epilepsziásokat lila szőnyegre ültették.

A görögök a lelkialkattal hozták összefüggésbe a színeket, eszerint alkalmazták.

 • Kék: idegi eredetű bántalmakra, frissítő, fájdalomcsillapító hatású.
 • Piros: vérpangásos betegségeknél, melegítő hatású.
 • Sárga: fáradtság esetén, munkaundor ellen hatásos. J
 • Zöld: nyugtató, pihentető, lecsillapítja az ideges, hajszolt embereket.

Színszimbolika

Hippokratész az emberi vérmérséklet jellemzésére a színeket használta:

 • szangvinikus – vörös,
 • kolerikus – sárga,
 • melankólikus – fekete,
 • flegmatikus – fehér

A heraldikában is jelentéssel bírtak a színek:

 • bátorság – vörös,
 • állhatatosság – narancs,
 • tisztelet – sárga,
 • termékenység – zöld,
 • őszinteség – kék,
 • méltóság – bíbor

Középkor

Az ókori tudás nagy része elfelejtődött.

A leghíresebb gyógyító apáca, Bingeni Szent Hildegard szerint minden élőlény az isteni fény egy sugara, ezért elismerte a fény gyógyító erejét.

Paracelsus (1493-1535) híres orvos és filozófus és kortársa Nettenheimi Agrippa (1486-1535) Szintén felismerték a színek és a fény jogosultságát az orvoslásban. Ez főleg azért számított ritkaságnak, mert akkoriban a jobb módú emberek kerülték a napfényt, hogy megőrizzék bőrük előkelő sápadtságát.

Újkor

Isaac Newton (1643-1727) munkássága hozta a fordulópontot. Felfedezte, hogy a színek fénytörés útján jönnek létre.

1810-ben megjelent Goethe könyve a színtanról. Ma is az ő színelmélete képezi az alapját a színterápia elméletének.

A modern színgyógyászat alapjait egy amerikai kutató Edwin. P. Babbit 1878-ban megjelent könyve rakta le.

Egy szicíliai orvos Sciascia elsőként kezelt színes fényt kibocsátó készülékkel.

1933-ban jelent meg Dinshah Ghadiali indiai orvos műve, melyben azt állítja, hogy a betegséget a túlsúlyban levő, vagy hiányzó színek okozzák.

Jung szerint a színek a tudatalatti anyanyelve.

Érzésvilágunk, jó közérzetünk a bennünket körülvevő színességből is fakad.

A kínaiak még az ízekkel is összefüggésbe hozzák a színeket.

Megfigyelték, hogy a kéket kedvelők sózzák az ételt, míg a zöldet szeretők édesszájúak, az ibolyaszínt választók pedig, a keserűt szeretik. Akinek a vörös a kedvence, egészen biztos, hogy szereti az erőset.

 

Színek a néphitben, eltérő kultúrák, különböző hatások.

 • Indiában az ájult ember vagy a teszthalott fölé vörös leplet feszítenek, hogy magához térjen.
 • Itáliában gyulladásra, nehezen gyógyuló sebekre kék kendőt tesznek.
 • Az indiánokat azért hívták rézbőrűeknek, mert vörös agyaggal kenték be a testüket, hogy fokozzák a harci kedvüket.
 • Az olasz nők úgy tartják a lila ruha a házasságukban, szexualitásukban, boldogtalan, kielégületlen nők színe. Nem veszik fel.
 • Kínában a nász színe piros és rózsaszín.
 • Törökországban zöld a mennyasszony ruhája. a zöld az iszlám hívők szent színe.
 • A magyar zászló színeiben a piros az erő, a fehér a hűség, a zöld a remény színe.
 • A McDonald’s csapata Japánban, eleinte nem értette, mi bajuk van az embereknek a reklámbohóccal. A megoldás kézenfekvő: a keleti kultúrákban a nyugati feketétől eltérően, a fehér a gyász színe, így nem szívesen falatoztak a fekete kaszással egy étteremben.

 • A vörös és a sárga szimbolikája szintén eltérő. A kereszténység számára a vörös Krisztus szenvedéseit, a sárga Júdás árulását, tehát a gyávaságot jelképezi.
 • Ugyanakkor Kínában a vörös szín szerencsehozó jelentéssel bír, a sárga pedig, kizárólag a császárt illeti meg.
 • Az ír mondavilágban a koboldok aranykincsüket a szivárvány végén ássák el, és azt csak úgy találhatjuk meg, ha lábánál fogva elkapjuk a koboldot, és követeljük tőle, hogy mutassa meg, hol dugta el a kincset.

 

Remélem érdekesnek találtátok! 

Ildikó

ÁJURVÉDA

Kedves vendégeim és olvasóim!

Mivel a tanulmányaim és az új kozmetikumok, kezelések kiválasztásánál egyre többet foglalkozom az ájurvédikus szépségápolási formával, ezért most erről írok nektek.

Mi is az ájurvéda?

Sokan talán nem tudják, hogy az ájurvéda nem csak a betegségek kezelésével foglalkozik, hanem az egészség megőrzésével és a szépséggel is.

Az indiai felfogás szerint a szépség az egészségből és az ember bensőjéből áradó szeretetnek és harmóniának a kifejezése.

Az ájurvédikus szépségprogram meghatározott táplálkozási rendből, életmódból, testgyakorlatokból, masszázsokból áll, de idetartozik a bőr csiszolása, a sejtregenerálás, a ránctalanítás, a test petyhüdt izmainak megerősítése és egyéb szakmai kezelések.

Az egészséges élet az anyagi síkon zajló állandó áramlást, folytonos energia- és anyagcserét jelenti.
Az ájurvédikus eljárások kiküszöbölik az áramlásban keletkezett zavarokat, és fenntartják az élő rendszer optimális működését.

Végső cél a harmonikus működés helyreállítása.

Nem élünk paradicsomi helyzetben, ezért senki sem tud állandó harmóniában élni. Egyre több stressz és negatív befolyás ér bennünket, mely egyre nehezebbé teszi azt, hogy spontán helyesen éljünk.
A védikus életformában, szépségápolásban és gyógyításban nyugalom és rend van, ezt rendszeres meditáció segítségével mi is könnyen megtapasztalhatjuk.

17201245_629803117217440_2365403985735365591_n

Hogyan segít a szépségápolásban?

Segít helyreállítani életünk folyását, és ezáltal támogatja egészségünket, szépségünket.
Lényeges ebből a szempontból a helyes táplálkozás, ám sokat nyújtanak az ájurvédikus szépségápoló szerek.

A szépség és a test összefüggése.

Ájurvédával a testre és szellemre lehet befolyást gyakorolni pozitív és negatív értelemben is. A bőr lényeges érzékszervünk, amelyen keresztül számtalan impulzus jut el a belső szervekhez is.

A helyes bőr-, test- és szépségápolás az ájurvéda szerint nem azonos a dekoratív kozmetikával. Célja a bőr és a szövetek optimális struktúrájának megőrzése a test különböző területein, és -ha lehetséges -azoknak a zavaroknak a belülről történő megszüntetése, melyek a bőrt és a szépséget negatívan befolyásolják.
Ájurvédikus szempontból a kozmetika, a testápolás, a szervezetre és az érzékekre hatás nem választható szét.

Legtöbbet tehát azzal tehetünk szépségünkért, hogy egészségesen élünk.
A szépség belülről fakad, ám kívülről is befolyásolható.

Az ájurvédában leginkább arra helyezik a hangsúlyt, hogy lehetőség szerint a helyi környezet természetes erejét használják, tehát nincs szükség feltétlen távol-keleti, egzotikus, nehezen beszerezhető fűszernövényekre.

Ajurveda-deluje-preko-petih-čutil

TAVASZI BŐRÁPOLÁS

VÉGRE, CSAK MEGÉRKEZETT A JÓ IDŐ! 🙂

001

NÉZZÜK, MIT TEHETÜNK A BŐRÜNKÉRT, ÍGY TAVASSZAL!

Tavaszi arcápolás

Minden évszakban fontos, hogy megfelelően ápoljuk bőrünket.

Nincs ez másként tavasszal sem.

A téli stresszes időszak után a bőr valósággal szomjazza a törődést.

Töltsük fel bőrünket vitaminokkal, ásványi anyagokkal, stabilizáljuk nedvesség háztartását, serkentsük a sejtek regenerálódását.

A bőr szépséghibái ilyenkor szembeszökőbbé válnak, ráadásul arcunk üdesége, ellenálló képessége, a téli időszak során csökkent.

A téli hónapok során arcunk nem jutott hozzá a kellő mennyiségű A- és D-vitaminhoz, melyeknek egyik legfőbb forrása a napsugárzás. Ne sajnáljuk hát az időt egy kiadós tavaszi arcbőr-regenerálásra!

Hasznos a tavaszt egy alapos kozmetikai tisztítással, majd egy tápláló kúrával kezdeni.

MILYEN KEZELÉSEKET KAPHATSZ NÁLAM?

A kozmetikai kezelés során, az arcod, szakszerűen peelingezem, masszírozom, tisztítom.

Az első, talán legfontosabb lépés, hogy eltávolítsuk a száraz, elszarusodott hámréteget. Ennek jó módszere a bőrradír, az enzimes peeling, de a mikrodermabrázió, vagy hydroabrázió nyújtja a leghatékonyabb eredményt.

dermabrázió      

Jótékonyan hat a keringésre egy alapos arcmasszázs. Fiatalítja, rugalmasabbá teszi a bőrt, hatóanyagokat juttat be,  hidratál, relaxál és gondoskodik a megfelelő keringésfokozásról is.

Fontos fázis a különböző pakolások, gépi kezelések alkalmazása, melyekkel személyre szabottan hidratálom és a hiányzó vitaminokat is pótolom.

Rendkívül hatásos és látványos eredményt nyújt például a tű nélküli mezoterápiás kezelés. Segítségével vitaminokat, a bőr számára nélkülözhetetlen anyagokat juttathatok be a bőr legmélyebb rétegéig. 3-4 kezelés a bőr látványos megújulásához vezet.

mezoterápia kép

A hatékony bőrmegújító kezelés érdekében főleg natúr- és biokozmetikumokat alkalmazok, mivel ezek természetes úton stimulálják a kiegyensúlyozott bőrfelépítő folyamatokat.

Az ápoló és nedvességmegkötő koncentrátumokat használok, olyan hatóanyagokkal, mint az aloe vera, algák, hialuronsav, a peptidek…. , amelyek hatékonyan támogatják a bőr regenerációját.

A szolgáltatások menüpontban megtalálod a kezeléseimet és azok részletes leírását.

OTTHON IS SOK MINDENT TEHETSZ, KIEGÉSZÍTŐ KEZELÉSEKKEL, A BŐRÖD VÉDELMÉBEN:

 1. ARCRADÍROZÁS

Heti egyszer-kétszer radírozzuk le bőrünket. Ez segít eltávolítani a felső, elhalt hámréteget, így bőrünk sokkal simább lesz. Arcradírozással megkönnyítjük a hatóanyagok bejutását a bőrbe, segítjük az új sejtek képződését.

 1. HIDRATÁLÁS (kívül, belül)

Bőrtípusunknak megfelelő mélyhidratáló krémet használjunk. Alkalmazása minden reggel és este célszerű.

Továbbá fontos, hogy megfelelő mennyiségű folyadékbevitellel belülről is tápláljuk bőrünket.

Ilyenkor a télitől egy kicsit kevésbé zsírosabb, a bőrünkből leginkább hiányzó vitaminokkal teli krémre van szükségünk

 1. TÁPLÁLÁS

Heti egy alkalommal különböző pakolásokat is alkalmazzunk.

Ahhoz, hogy bőröd feltöltődjön érdemes különféle maszkokat alkalmazni. Minden bőrtípusra találni regeneráló, vitamin feltöltő, hidratáló maszkot.

A maszk hatóideje alatt egy jó könyv, vagy zenehallgatás, esetleg egy forró tea lelkedet is feltölti.

Kozmetikusod segítségével kiválaszthatod a bőrödnek megfelelőt.

Otthon is készíthetünk magunknak pakolást, ugyanis a hozzávalóik minden háztartásban megtalálhatók.

Pl.

 • Száraz bőrre:  felvert tojássárgájához  tejet és  mézet kell keverni, majd negyed órán keresztül a bőrön hagyni.
 • A normál bőrre jó hatással van egy összetört banán, és egy kis paradicsomlé elegye. Hatóideje tíz perc.
 • Zsíros bőrre az élesztő pakolás a legjobb. Az élesztőt mézzel és joghurttal kell összekeverni úgy, hogy közepesen sűrű állaga legyen. Ezután vihetjük fel az arcra, majd tizenöt perc után le is lehet mosni.
 1. VÉDELEM

A tavaszi napsugarak nagyon csalókák, ugyanis nem is gondolnánk, hogy ilyenkor tartalmazzák a legtöbb ibolyántúli sugarat. Éppen ezért ajánlatos fényvédőszereket alkalmazni, főleg azoknak, akik hajlamosak szeplőkre és pigmentfoltokra.

Érdemes olyan krémet, vagy alapozót választani, amelyek tartalmaznak UV-szűrőket is.

Fontos tudni, hogy e szerektől csak akkor várható eredmény, ha minden nap reggeltől késő délutánig a bőrön vannak.

*

 1. TÁPLÁLKOZÁS

Tavasszal a megújulás jegyében érdemes tudatosabban táplálkozni, feltölteni a szervezet kiürült vitamin- és ásványianyag-készletét.

Együnk sok idény jellegű zöldséget, gyümölcsöt, igyunk sok vizet, -ásvány, -gyümölcsös, vagy -tisztítottat, teákat, fogyasszunk alacsony zsír- és cukortartalmú tejtermékeket, magas rosttartalmú sokmagos pékárút, a teljes kiőrlésű lisztből készült dolgokat, a cukrot pedig száműzzük.

üdítő

 1. MOZDULJ KI

A téli begubózós időszakot követően a jó idő beköszöntével megnő a szervezet mozgásigénye is.

A mozgás endorfint szabadít fel, amely nyugtatja az idegeket, erősíti az immunrendszert, elűzi a mindennapos stressz okozta fáradtságot, energiát szabadít fel, jobb kedvűek, mosolygósak leszünk.

Menjünk futni, biciklizni a szabadba, kiránduljunk, vagy sétáljunk egy jó nagyot a napsütésben.

 

KELLEMES TAVASZT! 🙂

ILDIKÓ

2018, SMINK DIVAT

SZIASZTOK!

ÍRTAM MÁR 2018 LAKÁS, RUHA, FRIZURA TRENDJEIRŐL.
VÉGÜL, DE NEM UTOLSÓ SORBAN, NÉZZÜK AZ IDEI SMINK DIVATOT.

Amikor a divat változásáról beszélek, soha nem arra gondolok, hogy a tavalyi dolgokat dobjuk ki, cseréljük le. hiszen , ez szinte kivitelezhetetlen, meg nincs is értelme.
Vallom, hogy a divatnál sokkal fontosabb, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben, legyen stílusunk!
Viszont lehet ötleteket gyűjteni a divatbemutatókról, összegzésekből.
Ezért osztok meg veletek én is minden évben egy ilyen kis összefoglalókat! 🙂

2018-ban a nagyon erős sminkek már kezdenek háttérbe szorulni. Sok olyan irányzatot találunk, mely az amatőr, vagy korán kelő, időszűkében levő nőknek is megfelel.
Idén már láttuk egy-két divattervező kifutóján egészen viselhető, akár az utcaképbe is beleillő sminkeket.
Nekem eddig sem tetszettek a maszk hatású sminkek, melyek köszönőviszonyba sem kerültek a valós életet élő átlagnőkkel. Én mindig a természetesebb megjelenést kedveltem.

LÁSSUK, MI A SMINK DIVAT!

1. Fekete szemceruza
Az erőteljes és hangsúlyos szemceruza/tusvonal, szintén nagy divat lesz 2018-ban.
Újragondolt cicaszemek.
Idén a kicsit elmosottabb vég lesz a divatos a tusvonal tekintetében.

1300-2

Marc Jacobs munkatársai újraálmodták az egyiptomi uralkodónő sminkjét 2018 tavaszára. Nem gondolták túl a dolgot: a modellek vastag fekete tuskontúrt kaptak a szemük köré, az ajkukra pedig egy kis rózsaszín szájfényt.

2. Szemhéjfesték
Lehet kombinálni a ceruzát kék szemfestékkel, de ha természetesebb megjelenést szeretnél, akkor válassz egy natúr (bézs vagy más világos, pasztell) árnyalatot, és a rúzs is legyen visszafogottabb.

3. Piros rúzs.
2018-ban az eddiginél is nagyobb figyelmet kap a Monroe-féle piros rúzs, aminek kipróbálásától sokan tartanak, pedig a férfiak szerint is az egyik legdögösebb kiegészítő, amit egy nő viselhet. Nem muszáj a legerősebb árnyalattal indítanod, kezdetnek válassz egy visszafogottabb, szájfényes verziót, és bátran kísérletezz!

d6a8c47a10e7c300e1da4fe576ad8240-246x246

4. De kedveltek lesznek a halvány rózsaszínes árnyalatok is.

5. Rózsás orcák.
2018-ban úgy fest, eltűnik a bronzosító és helyette a rózsaszínes-barackos pirosítók kerülnek előtérbe. Audrey Hepburnt gyakran láthattuk filmjeiben rózsás orcákkal, ez a trend jövőre is visszaköszön. A legjobb benne, hogy az is bátran bevetheti, aki a természetes sminket szereti, hiszen ha finoman visszük fel, akkor csak dob egy leheletnyit a natúr végeredményen.

6. Élénk szemfesték.
A barna, szürke és fekete füstös szemeket, valamint a bronzos verziókat jövőre felváltják az élénk, feltűnő árnyalatok, mint például a lila, a pink vagy a kék. A 2018-as sminktrendek közül ez talán megosztó lehet majd, de a fiatalok és aki bevállalós, kísérletezzen bátran! Az én korosztályomnak azt javaslom, inkább maradjon a pasztellszíneknél. 

lilas_szemsmink

7. Hosszú, vastag szempillák.
Sokan – köztük én is – tartanak a műszempilláktól, pedig a smink előrejelzés szerint ebben az évben kimondottan népszerűek lesznek a hosszú, vastag, igéző változatok. Szerencsére ma már léteznek igazán természetes hatású darabok is, melyekről alig vagy egyáltalán nem állapítható meg, hogy valódiak-e vagy sem. Idén kicsit természetesebb hatású ez a trend.

8. Glitterek.
Egy fesztiválra, bálra,…… fel lehet vele dobni a sminket. A glitterek nem csak a sminkben jelennek meg, hanem a körmökön is.

9. Aranyláz.
A 2018-as tavaszi sminktrendet tekintve határozottan nyerő szín az arany.
Akár szemhéjpúderben, akár kicsit aranyosan csillogó rúzsban, de még a highlighter-ben is.
A mérték pedig már teljesen tőlünk függ. A hétköznapokra enyhe aranyos csillogást alkalmazhatunk az orcán, az esti bulira pedig akár egy erősen csillámló szemfestéket.

10. Felfelé fésült szemöldök
Ez otthon is könnyedén kivitelezhető. A technika mindössze annyi, hogy felfelé kell fésülni a szemöldököt és úgy fixálni. / Na, tessék, én pedig nyesegetem a vendégeim felfelé álló szőrszálait./ Ez számomra kissé fura. 

Újra divatos a kedvenc színésznőm sminkje. 🙂 Az örök szépség!

Audrey-Hepburn-Portrait-Everything-Audrey-3

Remélem tetszett a rövid kis összeállításom!

Ildikó