MAGYAR NŐI SZABADSÁGHARCOSOK A MÚLTBAN

SZABADSÁGHARCOSOK

 

Lebstück Mária

 Lieschüdt

Született:       1830. augusztus 15. Zágráb

Elhunyt:        1892. május 30.(61 évesen) Újpest

Állampolgársága:    magyar

Nemzetisége:           magyar

Foglalkozása           honvéd főhadnagy

 
Életútja

Gazdag kereskedőcsaládba született. 13 éves korától Bécsben, nagybátyja, báró Simunich Boldizsár császári brigadéros házában élt.

A forradalom alatt Lebstück Károly néven csatlakozott az egyetemi légióhoz. Az 1848-as bécsi forradalomban a jogászcsapatban küzdött.

A bécsi forradalom leverése után 1848 novemberében a honvédsereghez csatlakozott, sok csatában részt

Budavár elfoglalásának győzelmi ünnepén, ahol női ruhában jelent meg vőlegénye kérésére, kiderült eltitkolt női mivolta – Görgey kémnek hitte, és halálra ítélte.

Tiszttársai közbenjárására Kossuth szabadon engedte, visszakapta rangját.

Szolnokról Komáromba huszonhárom fegyverrel, munícióval megrakott társzekeret kísért rendkívüli nehézségek között, mikor egy kritikus helyzetben a szekeres parasztok lovaikkal együtt cserben hagyták. Ezért fel akarta kíséretével és magával együtt robbantani a lovak nélkül maradt trént. Határozottságával azonban egy közeli faluban mégis sikerült lovakat szereznie, és folytathatta az útját Léva felé.

Egy visszavonulás alkalmával, mikor a mocsaras talajba ragadtak túl nagy csizmái, és ezért egyedül maradt, három rátámadó császári katonával küzdött meg – kettőt lelőtt, a harmadik elmenekült.

A verpeléti ütközet után, mikor mindenki csak a maga megmentésével foglalkozott, ő – egyedül – 86 sebesültet mentett meg, és szállított Tiszafüredre.

Számos alkalommal sebesült meg, rendkívüli bátorságról tanúskodó haditetteiért aranykardbojttal tüntették ki, főhadnagyi rangot kapott.

Alakját 194-ben Huszka Jenő és Szilágyi László örökítette meg Mária főhadnagy című operettjében.

 

Kossuth Zsuzsanna, Meszlényi Rudolfné

 Kossuth Zsuzsanna

Születési név:          Kossuth Zsuzsa

Született:       1817. február 19. Sátoraljaújhely

Elhunyt:        1854. június 29.(37 évesen) New York

Állampolgársága:    magyar

Nemzetisége:           magyar

Házastársa   Meszlényi Rudolf

Fontosabb munkái  172 tábori kórház megszervezése 1849-ben

Az 1848-49-es szabadságharcban a tábori kórházak főápolónője, Kossuth Lajos legfiatalabb húga. A legelső katonakórházakat Kossuth Zsuzsanna szervezte meg 1849-ben, elsőnek hívta fel a sebesült katonák ápolásának kötelességére a civilizált világ figyelmét, az Amerikai Egyesült Államokban még életében nagy tisztelet övezte.

Segített bátyjának a Törvényhatósági Tudósítások szerkesztésében, a Kossuth letartóztatása előtti házkutatás elől ő mentette meg az utolsó szám kéziratát.  Férjével részt vettek az Országos Védegylet szervezésében, melynek Fejér vármegyei szervezetét ők hozták létre

Flór Ferenc vezetésével 1849 elején szervezték újjá a honvédség egészségügyi osztályát, és Kossuth Lajos 1849. április 16-án „az összes tábori kórházak főápolónőjének” húgát nevezte ki. Kossuth Zsuzsanna munkájának eredményeként három hónap alatt 172 tábori kórház létesült, melyekben a korban megszokottnál korszerűbb módszereket alkalmaztak.

 1. 1849 április 23-ai felhívásában felszólította a magyar nőket, hogy önkéntesként vegyenek részt a sebesültek ápolásában.

A szabadságharc bukásáig segítőjével, Barna Ignác orvossal együtt fáradhatatlanul járta az országot, próbálva a betegellátás egyre rosszabbodó feltételein javítani.

A legelső katonai kórházakat létesítő és felügyelő női ápolót tisztelhetjük Kossuth Zsuzsában.

A világ helyette mégis Florence Nightingale angol ápolónőt tiszteli ebben a minőségben, aki öt évvel később, 1854-ben a krími háború idején és színterén két korszerű kórházat alapított és felügyelte ott nagy tisztességgel az ápolói teendőket.

A vilgosi fegyverletétel Aradon érte, orosz, majd császári fogságba esett. Haynau a budai várbörtönbe vitette, majd rövidesen bírósági eljárás indult ellene.

A tárgyaláson egykori hadifogoly császári tisztek tanúsították, hogy a szabadságharcos honvédekhez hasonló gondos ellátásban részesültek, ezért felmentették, és szabadon engedték. Gyermekek neveléséből tartotta el családját a hatóságok állandó zaklatása közben.

Kapcsolatba került a Makk József és Jubál Károly vezette szervezkedéssel, ezért 1851 decemberében ismét letartóztatták és a pesti Újépületbe vitték.

Kiújult tüdőbaja miatt átkerült a bécsi rabkórházba, ahonnan az  Amerikai Egyesült Államok nagykövetének közbenjárására rövidesen szabadon engedték, azzal a feltétellel, hogy külföldre távozik, és soha nem térhet vissza Magyarországra.

Brüsszelben telepedett le, ahol csipkeverő műhelyt tartott fenn.

Az osztrák követség zaklatásai miatt 1853-ban az Amerikai Egyesült Államokba költözött. Itt is a Brüsszelben kitanult csipkeverésből kívánt megélni, de a túlfeszített munka miatt tüdőbaja súlyosabbra fordult és rövidesen – 1854. június 29-én (harminchét éves korában) – meghalt.

REMÉLEM TETSZETT! 😀

A FOLYTATÁSBAN  NŐI  POLITIKUSOKRÓL ÉS EGY FELFEDEZŐNŐRŐL FOGOK ÍRNI.

Magyar nők a történelemben

SZIASZTOK!

A múltkori régi fotógyűjteményen, ami a nők múltbeli szerepeit mutatta, felbuzdulva, most a magyar történelemben kutakodtam. Erről indítok egy sorozatot.

Most rövid kis életrajzot is mellékelek a képekhez.

I.

Híres nők a magyar történelemben.

 

ÁRPÁD-HÁZI NŐK

EMESE

Emese

Emese az ősi magyar hitvilág szerint az uralkodócsalád ősanyja.

A név jelentése

Egyes feltevések szerint a szó a magyar nyelv ősi rétegéből származik, az eme, ana vagy ene szótő az ótörökben is megtalálható azonos jelentéssel („anya”). A név eredeti jelentése egyesek szerint anyácska.

Az álmában megjelenő turul (törökül toghrul) madár, az Árpád-ház védőszelleme, hadi jelvényként az Árpádok lobogóján is szerepelt.

Emese álma

Emese Ügyek vezér felesége, Álmos vezér anyja. A monda szerint a turulmadár álmot sugallt neki, amiben Emese méhéből folyó ered, mely idegen földön terebélyesedik ki. Az álomfejtők szerint ez azt jelentette, hogy fiút szül, aki kivezeti népét hazájából, Levédiából, s utódai dicső királyok lesznek.

Ő az Álmos név eredetére utalva megjegyzi: az almus szó latinul szentet jelent, és a szent királyokra való álombéli utalás révén lett a gyermek neve Álmos.

 

ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT

Margit

Születése 1242. január 27. Klissza Magyar Királyság

Halála: 1270. január 18. Margit sziget Magyar Királyság

Tisztelete:

Boldoggá avatás 1276

Szenté 1943

Jelképe: liliom

Élete:

Szülei – a tatároktól elszenvedett vereség miatti kétségbeesésükben – felajánlották őt Magyarország megmentéséért.

Margit ennek megfelelően hároméves korában a veszprémi domonkos apácákhoz került, és ott gondos nevelésben részesült. Nevelőnője Olympiades nővér volt. Később a Nyulak szigetén lévő zárdába került át, amelyet apja építtetett. Itt került sor Margit fogadalomtételére 1254-ben

A keresztények az önfegyelmezés és keresztény szeretet példaképének tekintik. A róla szóló, 1510-ből fennmaradt legenda szerint jövendőmondó képességekkel is rendelkezett, amellyel olykor apjának is segítségére volt diplomáciai gondjai megoldására.

Legendája szerint holtteste halála után három hétig nem indult oszlásnak, ráadásul rózsaillatot árasztott.

 

URALKODÓK, KORMÁNYZÓK

I. MÁRIA

Mária

 1. Mária Anjou- házi magyar és lengyel királyi hercegnő, 1382 és 1385, valamint 1386 és 1395 között Magyarország királynője. Kortársai latinul királynak (rex)nevezték, mert még fogalomként is teljesen idegen volt számukra a királynőség, mint egyeduralkodási forma. Ahhoz, hogy nő létére elfoglalhassa a trónt, apjának, I. Lajosnak fiúsíttatni kellett leányát, így jogilag férfinak számított, ezért is használták rá jogosan a rex(király) megjelölést a regina (királyné, királynő) helyett, amely utóbbi kifejezés elsősorban a király hitvesét jelölte.

Nagy Lajos még életében fiúsítatta lányát, így halála után a magyar hatalmi elit elfogadta Máriát királynak (rex). Apja temetése után egy nappal, 1382. szeptember 17-én királlyá választották, és Demeter esztergomi érsek királlyá koronázta. Ő volt az első nő, aki a Szent Koronát a fejére tehette.

Emlékezete

Mária királynőnek nem alakult ki sem kultusza, sem különösebb tisztelete hazánkban, és alakja is alig őrződött meg a néphagyományban, szinte teljesen ismeretlen az átlagemberek előtt a létezése. Egyedül a ma már Miskolchoz tartozó diósgyőri vár őrizte meg az emlékét, amely Mária legkedveltebb tartózkodási helye volt, de mára ez is elhalványult. A diósgyőriek többnyire Mária királynő várának tartották a diósgyőri várromokat.

BRANDENBURGI KATALIN

KATALIN

Brandenburgi Katalin  Berhlen Gábor második felesége és utódjaként erdélyi fejedelem.
Elhunyt: 1644 vagy 49 Schöningen

Született: 1602. május 28. Königsberg

Rövid uralkodását a pártviszályok jellemezték, fejedelmi hatalmát Bethlen Gábor végrendelete és az erdélyi országgyűlések korlátozták. 1629. november 15- 1630 szeptember 21-ig.

Katalin élénkséget vitt a gyulafehérvári fejedelmi udvarba: táncmulatságokat, álarcosbálokat, kirándulásokat és vadászatokat szervezett, és meghonosította a balettet.

Fejedelemsége

Bethlen Gábor a házasságkötés után három évvel, 1629. november 15-én meghalt, s Brandenburgi Katalin elfoglalhatta a fejedelmi trónt. Katalinnak nem volt önálló politikai elgondolása, egyedüli törekvése az volt, hogy a kormányzó gyámsága alól szabaduljon.

Személyisége

Alacsony és gyenge testalkatú, de jó alakú és kiemelkedő szépségű nő volt. A fejedelem öltöztetője és táncmestere, Don Diego de Estrada vonzó, kedves, törékeny, életvidám és érzékeny asszonynak írta le. Katalinnak a bátyjával folytatott sűrű levelezéséből egy nem túl okos, becsvágyó, de politikai szempontból észszerűtlenül viselkedő, könnyelmű asszony képe rajzolódik ki. Feltehetőleg az idegen környezetben megtalálta a számítását, a levelekben nem esik szó honvágyról.

NAGYASSZONYOK

SZILÁGYI ERZSÉBET

Erzsébet

Hunyadi János felesége. Szilágyi Erzsébet a kiterjedt birtokok igazgatásával, jövedelmük kezelésével támogatta férje politikáját, akinek politikai döntéseibe – a kor gyakorlatának megfelelően – soha nem szólt bele. Ezzel szemben ő irányította két fiuk, László és Mátyás nevelését.

1446-ban, Hunyadi János kormányzóvá választásával, az ország első asszonya lett. Feltételezhetően férje elmozdítása (1453) után benne is érlelődik a gondolat, hogy az uralkodásra alkalmatlannak látszó és Cillei Ulrik befolyása alatt álló Habsburg V. László helyett idősebb fiuk, Hunyadi László legyen a magyar király.

Aktív politikai szerepet azonban csak a férje halála (1456) és kisebbik fia, Mátyás trónra kerülése (1458) között játszott. Mikor polgárháború tört ki a király és a Hunyadi-párt hívei között, amelynek vezetői Szilágyi Erzsébet és Szilágyi Mihály nándorfehérvári kapitány voltak. Az elkeseredett anya minden reménye ekkor már kisebbik fiában, Mátyásban volt.

V. László váratlan halála őt Prágában érte, mert korábban a király fogolyként ide hozta.

Szilágyi Erzsébet soha nem avatkozott bele Mátyás politikájába. Azt azonban nagyon szerette volna, hogy fiának törvényes örököse legyen. 1476-ban ő vette át Mátyás természetes fia, az akkor hároméves Corvin János nevelését. Szilágyi Erzsébet 1483-ban kelt végrendeletében minden vagyonát Corvin Jánosra hagyta.

Szilágyi Erzsébet 1483-ban vagy 1484-ben halt meg. A bizonytalanság azzal is magyarázható, hogy Mátyás olasz udvaroncai Galeotto Marzio és Bonfini, akik nem kedvelték az anyakirálynőt, elfeledkeztek megemlékezni róla. Így halálának helyét sem ismerjük. Hamvait Székesfehérvárott, a székesegyház altemplomában helyezték el.

 

ZRINYI ILONA

Ilona

Született: 1643

Elhunyt: 1703. február 18. A magyar történelem egyik hősnője, Rákóczi Ferenc édesanyja.

Senki sem veheti el a legbátrabb asszony címet Zrínyi Ilonától, a 18. század eleji magyarországi szabadságharc vezetőjének, II. Rákóczi Ferencnek édesanyjától. Amikor tíz évnyi házasság után férje, I. Rákóczi Ferenc eltávozott az élők sorából, Zrínyi Ilonának sikerült kiharcolnia, hogy ő maradhasson gyermekei gyámja. Pár évvel később feleségül ment Thököly Imréhez, Felső-Magyarország, majd Erdély fejedelméhez, s férje révén bekapcsolódott a kurucok oldalán az osztrákok elleni felkelésbe. Miután Thököly sorra vereséget szenvedett, a császári csapatok Munkács várához érkeztek, ahol nem várt ellenállásba ütköztek: egy nő, Zrínyi Ilona állta útjukat. Az asszony – gyermekei oldalán – két évig, 1686 és 1688 között hősiesen védte Caraffa generális csapata ellen a várat, s csak Buda török uralom alóli felszabadulása után adta át az osztrákoknak.

Buda visszafoglalása után azonban helyzete tarthatatlanná vált.1688. január 17-én kénytelen volt a várat feladni, de elérte, hogy annak védői amnesztiát kapjanak a császártól, és hogy a Rákóczi-vagyon gyermekeinek nevén maradjon. A megállapodás értelmében azonban Bécsbe kellett mennie gyermekeivel együtt, ahol a megállapodást részben megsértve, gyermekeit elvették tőle. 1691-ig az Orsolya-rend zárdájában lakott, gyakorlatilag a császár túszaként, ahol lányát, Rákóczi Juliannát is nevelték. Fiát, II. Rákóczi Ferencet azonban Neuhausba vitték, jezsuita iskolába, így anya és fia soha többé nem találkozhattak. 1690-ben, a zernyesti csatavesztés során Heissler gróf, császári altábornagy Thököly fogságába került. 1692 januárjában Zrínyi Ilonát kicserélték a fogoly tábornokra. Búcsúlevelét, amelyet ekkor írt fiának, II. Rákóczi Ferenc valószínűleg sohasem kaphatta meg.

AZ ITT SZEREPLŐ NŐK KÖZÖTT NEKEM ZRINYI ILONA A KEDVENCEM!

NEKED?

A FOLYTATÁSBAN  NŐI SZABADSÁGHARCOSOKRÓL ÉS POLITIKUSOKRÓL FOGOK ÍRNI.

REMÉLEM TETSZETT!

SZÉP NAPOT KÍVÁNOK!

ILDIKÓ

 

Nők a történelemben

SZIASZTOK!

ÉRDEKES KÉPEKET TALÁLTA A NETEN, TETSZIK A TÉMA, EZÉRT MEGOSZTOM VELETEK!

NŐK A VILÁG TÖRTÉNELMÉBEN

Erős, bátor, független nők, asszonyok, akik hatást gyakoroltak a történelemre.

Ünnepeljük ezzel a nőket, akik befolyásolták a világot.

POLGÁRPUKKASZTÓ NŐK

Két nő jelenik meg fedetlen lábakkal nyilvánosan először, Torontóban (1937)

1

Maud Wagner, az Egyesült Államok első női tetováló mestere (1907)

2

Annette Kellerman pózol fürdőruhájában, majd letartóztatták illetlenségért (1907)

3

A Pokol Angyalai banda tagjai (1973)

4

NŐK A POLITIKÁBAN  

Komako Kimura, kiemelkedő japán suffragist (szüfrazsett) New Yorkban (1917.október 23.)

5

A szavazójogi aktivista Annie Lumpkins, a Little Rock-i börtönben (1961)

6

Jeanne Manford menetel meleg fia oldalán a Pride-on. Ő alapította meg az első jogi csoportot melyben a családok védelmezhetik meleg, és leszbikus gyermekeiket. 

7

Egy svéd nő üti meg a neonáci felvonulót táskájával. A nő állítólag egy koncentrációs tábor túlélője volt (1985)

8

Egy női választójogi aktivista áll táblájával a  Terror Éjszakája után az utcán (1917)
33 aktivistát ekkor már letartóztattak a rendőrök azzal a váddal, hogy “akadályozták a forgalmat”, majd csúnyán megverték őket!

9

NŐI SPORT TELJESÍTMÉNYEK

Elspeth Beard, útközben. Az első angol nő, aki megkerülte a világot motorkerékpáron (1980)
3 év alatt 48.000 mérföldet tett meg.

10

Női box a tetőn, Los Angelesben (1933)

11

Kathrine Switzer volt a Boston Marathon első női futója, annak ellenére, hogy a maraton szervezője kísérletet tett a megállítására (1967)

12

A Smith College első női kosárlabda csapata (1902)

13

Gertrude Ederle az első nő, aki átúszta a La Manche csatornát (1926)

14

Amelia Earhart pilóta, az első nő, aki repülőgépével átszelte az Atlanti-óceánt (1928)

15

NŐK A TUDOMÁNYBAN

Margaret Hamilton, az Apolló Project vezető szoftver mérnöke áll, a saját kezűleg írt Kód-ja mellett, melyet 1969-ben használtak a Holdra szálláshoz.

16

Anna Fisher, az első anya az űrben. (1984)

17

Afgán nők gyógyszerészetet tanulnak (1962)

18

NŐK A MUNKÁBAN

Margaret Bourke-White, a fotós felmászott a Chrysler Building-re (1934)

  19    

Kőműves nő, magasan Berlin felett (1900)

20

Lányok szállítják a nehéz jégtömböket, miután a férfiakat besorozták a háborúba (1918)

21

Winnie, a hegesztő (1943) Winnie egyike volt a 2000 nőnek, akik amerikai hajógyárakban dolgoztak a második világháború idején.

22

Los Angeles-i rendőrnő vigyáz asztala fiókjában, egy elhagyott csecsemőre (1971)

23

Leola N. King, Amerika első női közlekedési rendőre, Washington DC (1918)

24

NŐK A HÁBORÚBAN

Erika, a 15 éves magyar lövész, aki a szabadságért harcolt, a Szovjetunió ellen (1956.október)

A fiatal lány néhány diáktársát is elhívta a felkelő csoportba, ahol közösen tanulták meg a géppisztoly használatát. November 1 után a barátok, akik tudtak az orosz egységek Magyarországra való betöréséről, aggódtak Erika biztonságáért és meggyőzték, hogy még túl fiatal a harchoz. Erika beleegyezett, hogy letegye a fegyvert és november 4-e után önkéntes ápolónővérként csatlakozott a Vöröskereszthez. November 8-án a Blaha Lujza tér környékén egy utcai felkelő csapat tagjaként egy megsebesült társához rohant segítséget nyújtani, amikor egy szovjet géppisztolyból halálos lövéssorozat érte. Egy megtorlásokat túlélt felkelőtársa szerint majdnem egy egész tárat lőttek ki Erikára, konkrétan keresztbe sorozták, úgy, hogy a vöröskeresztes ruha rajta volt.

38

Marina Ginesta, 17 éves harcos kommunista. Kilátás Barcelonára, miközben zajlik a spanyol polgárháború (1936)

25

Egy 106 éves örmény nő védi AK-47-es gépfegyverrel a házát (1990)

26

Sarla Thakral lett az első indiai nő, aki pilóta szakszolgálati engedélyt szerzett. A képen 21 éves. (1936)

27

A török Sabiha Gökçen pózol repülőgépén 1937-ben, ő lett az első női vadászrepülő pilóta.

28

Párizsi anyák, élő pajzsként védik gyermekeiket az orvlövészektől (1944)

29

Simone Ségouin, egy  18 éves francia ellenállási harcos, Párizs felszabadítása közben. (1944.augusztus 19.)

30

Egy nő teázik a londoni Blitz romjain, a németek bombatámadása után (1940) 

31

Egy muszlim nő takarja fátylával a zsidó nő csillagját, hogy megvédje a vádtól Szarajevóban (1941)

32

A brit őrmester “Mama hadsereget” képez ki (1940)

33

Önkéntes nők tanulják, hogyan vegyék fel a harcot a tűzzel, Pearl Harborban (1941-1945)

34

A Hadi Tengerészet első női tagjai esküdnek fel. (1918.augusztus)

35

Női pilóták hagyják el a B-17-est (1941-1944)

36

Női mesterlövészek a Szovjet hadseregből (1945.május 4.)

37

 

Amerikai ápolók érnek földet Normandiában (1944)

39

 Egy Vöröskeresztes nővér jegyzeteli le egy brit katona utolsó szavait (1917)

40

 Holland nő, aki nem volt hajlandó elhagyni férjét – egy német katonát -, miután a szövetségesek elfogták őt. A lány követte a hadifogságba. (1944)

42

 Szamuráj nő (1800)

41

 

HOGY LEGYÉL ÚTKÖZBEN IS SZÉP ÉS ÁPOLT!

SZIASZTOK!

ITT A NYÁR ÉS A NYARALÁS.

itt-a-nyár
NÉHÁNY TIPP, HOGY KÉSZÜLJ, ÉS HOGY LEGYÉL ÚTKÖZBEN IS SZÉP ÉS ÁPOLT!

Az utazásra fel kell készülni. Már a ruhák, a tisztálkodó szerek összepakolása is fejtörést okoz.
A kozmetikumok összeállítása pedig különös kihívást jelent. Ebben próbálok meg segíteni kicsit.

MILYEN KOZMETIKUMOK SZÜKSÉGESEK?

A férfiak esetében viszonylag egyszerű a képlet: fogkefe, hajápoló, borotválkozó felszerelés, talán arckrém és testápoló. Attól függően, mennyire igényes az úr. 🙂
Azonban egy nő általában ezeknél többet tart nélkülözhetetlennek. 😀

A döntő kérdések:

• Hová utazol?
• Milyen ott az időjárás?
• Mennyi időt töltesz ott?
• Az utazás jellege: strandolós, városnézős, kirándulós, túrázós vagy kalandtúra?

MI FONTOS

• Ami igazán fontos, hogy a bőr hidratáltságát megtartsuk, ezért a feltétlenül vigyünk magukkal egy HIDRATÁLÓ KRÉMET.

• Amennyiben olyan vidékre utaztok, ahol erős a napsugárzás, akkor fontos, hogy a nappali krém tartalmazzon UV szűrőt. De ha huzamosabb ideig vagyunk napon, akkor még jobb ha speciális, 30-50 faktorú, arcra való FÉNYVÉDŐT viszünk magukkal, attól függően mennyire érzékeny a bőrünk.

• Természetesen a test bőrének védelméről is gondoskodni kell. Naptejet, testápolót, napozás utáni balzsamot feltétlenül vigyünk, ha sokat éri nap a testünket.
Figyelj oda, hogy városnézés és a kirándulások alkalmával is ki van téve a bőr a sugárzásnak, ezért akkor is érdemes fényvédőt használni.

• Amennyiben az utazás a világ olyan részére történik, ahol jelentősen alacsonyabb a hőmérséklet, mint nálunk, úgy a fényvédő mellé – a bőr megnyugtatására –azulént és A-vitamint tartalmazó tápláló krém, esetleg cold típusú védő krém javasolt, ha jelentősen hidegebb ott az idő.

• Ne felejtsetek el az arcbőre tisztításához megfelelő készítményt vinni, akkor sem, ha nem sminkeled magad.
• Peelinget frissen lesült bőrre nem javasolt használni, ráadás szerintem ott eszünkbe sem jut radírozni. Majd bepótoljuk itthon.🙂
• Hasonlóan elhagyható a tonik használata, mert kiszáríthatná a bőrt.

images

ÉN, HOGY KÉSZÜLÖK?

• Mielőtt összepakolok, először egy listát készítek. Ez még tárgyszerű, csak azt írom le, mi kell.
• Utazás előtt néhány nappal összeszedem a cuccokat, de még nem csomagolom be.
• Kipakolom, na és itt már nem vagyok racionális. Eszembe jut, hogy még ezt is szeretem, meg ezt is el kéne vinni….stb. Biztos sokan ismeritek ezt.
A végeredményen elszörnyedek, hogy ez rengeteg. Még egyszer, most már ésszerűen szelektálok. Na ezért kell nekem pár nap a készüléshez.
Sajnos, ugyan így vagyok a ruhákkal is. 😀

• Érdemes, az utazás előtt kisméretű tégelyekről és flakonokról gondoskodni, vagy ilyen kiszerelésűeket venni, mert kevesebb helyet foglal, ha repülőn utazunk, akkor pedig muszáj. Ha időben szólsz én is be tudok neked szerezni ilyen tégelyeket.

• Szerencsére ma már nagyon sok kozmetikumból kapható „Mini-me’s” (mini-kiszerelés), főleg a nyári szezonban. Úgyhogy alapozóból, concealerből (korrektor), szemkihúzó ceruzából, hidratáló szérumból, akár „kettő az egyben” is kapható szem- és ajakápolóból, parfümből, dezodorból, kézkrémből…..

• Legyen kéznél ragasztószalag is, mert különösen a repülőgépen a nagy nyomásból és a hőmérséklet különbségből adódóan könnyen kifolyhatnak a kozmetikumok.

HA NINCSENEK MEGFELELŐ KOZMETIKUMAID ÉS NYARALÁS KÖZBEN SZÜKSÉG LENNE RÁ, HASZNÁLHATOD A KONYHÁBÓL A KÖVETKEZŐ HÁZI SZEREKET.

• A kókuszolaj kiváló a smink eltávolítására, egy kevés sóval elkeverve pedig nagyszerű test-peelinget kapunk.
• Tonizáláshoz jó egy kevés citromlé nedves vattacsomóra csepegtetve, ami össze is húzza a pórusokat.
• Használhatunk tejet is. A tej bársonyossá teszi a bőrt, és a benne lévő tejsavnak köszönhetően keratolikus hatású, szabályozza a bőr pH-értékét és hidratál is.
• Duzzadt szem? A fekete tea, a kamillatea vagy a zöld tea a legjobb ilyenkor.
Forrald fel, hagyd kihűlni, márts bele egy vattacsomót és tedd a szemekre. De akár a filtert is felteheted, vatta helyett.
• A gyors felfrissüléshez a jégkocka is nagyszerű.
• Aki hajlamos az ajak herpeszre, használjon mentateát, a vele átitatott vattát helyezze az ajkára. A menta antiszeptikus. Vagy itt is beválhat a jégkocka.
• Az ajkak ápolására, a méz is pompásan megfelel, mert puhítja a bőrt, baktérium- és vírusölő hatású és még finom is.
• Amennyiben valaki megégett, keressen túrót, tejfölt vagy uborkaszeleteket. Ezek tökéletesen frissítenek, nyugtatják a bőrt és elvonják a hőt.

KELLEMES NYARAT, NYARALÁST, JÓ PIHENÉST MINDENKINEK! 🙂

ILDIKÓ

A 2017-ES ÉLETMÓD TREND

SZIASZTOK

MOST LÁSSUK A 2017-ES ÉLETMÓD TRENDEKET

ÍGY FOGUNK EDZENI

 • Hogy az aktivitásmérők és az okos karkötők mennyire mérnek pontosan az kétséges, de ennek ellenére 2017-ben még népszerűbbek lesznek.
 • Ahogyan a táplálkozást és a tstmozgást segítő telefonos alkalmazások, és a streamelhatő edzések. És hát ki tudja, hogy a virtuális valóság mit tartogat még számunkra. 
 • Aki egy kicsit is követi a trendeket, annak nem újdonság a magas intenzitású intervallum edzés, ahogyan a saját testsúlyos gyakorlatok sem, a funkcionális edzésről nem is beszélve. Továbbra is ezek vezetik a fitnesztrendekkel foglalkozó toplistákat.   
 • Egyedül nem megy? Rengeteg megoldás van erre a problémára, ott vannak például a személyi edzők vagy a csoportos órák, és képzeld, van már olyan is, hogy egészség és wellness coaching.

Mi is ez?

A coaching egy személyre szabott “tanácsadási” módszer, amelynek a lényege, hogy nem ad tanácsot, hanem a saját erőforrásaira támaszkodva támogatja az ügyfelet a fejlődésben. Fejlesztő, nevelő, edző jellegű tevékenység, ahol az ügyfelet egy meghatározott cél elérésében segítik. A coach szó szerinti fordításban edzőt jelent.

 A wellness coaching egyre nagyobb teret hódító irányzat a coaching szakmán belül. Ez annak köszönhető, hogy a hagyományos életviteli, ill. üzleti területeken túl ez magában foglalja a wellness, azaz a jólét valamennyi aspektusát. Leggyakrabban az egészséggel kapcsolatos problémamegoldás kerül a wellness coaching során előtérbe, de ide tartozik még számos témakör, pl. az anyagi jólét, vagy a megfelelő élettér kialakítása.

Pár érdekességet, a kisebb, különlegesebb órákat kínáló termek sikerét megirigyelve a nagyobbak is igyekeznek bensőségesebb körülményeket teremteni a vendégeknek.

 • A tengerparton lazulós vagy városnézős vakációk mellett egyre népszerűbb a sportos nyaralás.
 • Ha pedig nem költenél sokat a testmozgásra, van egy jó hír, sokak szerint a munkába járás is edzésnek számít, persze csak akkor, ha kerékpározol, futsz vagy gyalogolsz. 

 

ÍGY PIHENJÜNK IDÉN

 • Aludjunk eleget.

Fontos, hogy megtanuljunk kikapcsolni, mert sajnos ebben nem vagyunk valami jók. Az alvásra például luxusként tekintünk, ami nagyon rossz, hiszen az egészségünk is rámehet arra, ha nem pihenünk eleget. Persze nemcsak az éjszakai pihenés az, ami segíthet abban, hogy sikeresen felvegyük a harcot a stressz ellen.

 • A wellness utazásoknak  egyre népszerűbbek lesznek.
 • Decemberben egyébként volt egy Globall Wellnes Sumit nevű esemény, ahol 46 ország több száz szakértője próbálta kitalálni, mire számíthatunk 2017-ben.

A résztvevők nyolc trendet határoztak meg, az egyik ebből a szaunázás, amit az utóbbi években sokan próbáltak már újradefiniálni.

 • De népszerűek lesznek azok a helyek, ahol tényleg ki lehet kapcsolni, és teljes csendben pihenhetjük ki az ingerekben túl gazdag hétköznapokat,
 • illetve azok, ahol a wellnesst művészeti foglalkozásokkal kapcsolják össze.
 • A szolgáltatók emellett nyitni kívánnak a daganatos betegségben szenvedők felé, és egyre többen alkalmaznak olyan szakembereket, akik megfelelő segítséget tudnak nyújtani a mentális problémákkal küzdőknek.
 • Nyilván nő majd a különböző szépészeti kezelések választéka, emellett viszont igyekeznek gondolni azokra is, akiknek nem olyan vastag a pénztárcája.
 • Ja, és még valami, az egészséges épített környezet kialakítása is egyre hangsúlyosabb lesz.

17201245_629803117217440_2365403985735365591_n

 

 

 

 

Kellemes és egészséges mozgást és sok, sok pihenést mindenkinek!

2017 TRENDJEI

LAKÁS TREND 2017

TÖBB IRÁNYZAT KÖZÜL IS VÁLOGATHATUNK IDÉN.

NÉZZÜNK PÁRAT!

KLASSZIKUSAN ELEGÁNS

A meghatározó jegye a lágy vonalvezetés, a részlet gazdag kidolgozás és a fényes felületek bátor használata. A steppelt és díszes, selyemből, szaténból és bársonyból készült textíliák is aktívan megjelennek a kollekcióban. A klasszikusan elegáns irányzat látványos, ugyanakkor letisztult elemeket tartalmaz. A formák és részletek keveredése, illetve tónusos színhasználat jellemzik. Kiegészítők tekintetében az üveg, a kristály és a tükör köszön vissza.

 

MODERN KLASSZIKUS

A modern klasszikus vonalat az 1920-as és 1980-as évek lakberendezési trendje inspirálta, amely a kollekcióban eggyé válik mindezek modern környezetbe helyezésével. A történelmi korok kontrasztja a modern klasszikus stílus alapja, szögletes, geometrikus vonalak jellemzik. Anyaghasználatában a fém, az üveg és a márvány jelenik meg. Egyszerre lázadó, ugyanakkor klasszikus kifejezésmód.

 

NORDIC

Ebben a szezonban a skandináv tematikát a világos, pasztellszínek és a matt felületek uralják. Geometrikus formák, anyaghasználatában a fa, üveg, kerámia és textíliák, leginkább a vászon használata jellemző. A skandináv stílus világos, könnyed és minden harsányságot nélkülöző esztétikája végtelen kombinációs lehetőséget kínál a lakberendezés szerelmeseinek. Elemei otthonos atmoszférát teremtenek, hagyományok és emlékek találkoznak a modern városi igényekkel és innovációval.

lakás3

 

TERRAKOTTA 

A meleg színek és anyagok is népszerűek lesznek idén. Visszatért a téglaszín divatja, de 2017-ben a természetes hatású, matt felületek lesznek előtérben. 

Használjuk bátran fürdőszobában, előterekben, akár dekorációként is, vagy kandallók díszeként. Azáltal, hogy előkerül ismét a terrakotta burkolat, a rusztikus vezetése miatt karaktert, erőt és melegséget fog kölcsönözni a belső tereknek.

MÁGIKUS SÖTÉTZÖLD

A sötétzöld színű fal egy skandináv hatású keretet adhat hálószobánknak. Kombinálva szőrmékkel, bőrrel, vagy bőrhatású anyagokkal, réz lámpákkal, kiegészítőkkel fokozhatjuk az eleganciát otthonunkban. Foteljeinket, párnáinkat is trendibbé tehetjük, ha mától sötétzöld ruhába öltöztetjük. 2017 vezető színe rusztikus hatást és nyugalmat kölcsönöz majd a tereknek, a szín fő jellemzője miatt szinte a szabadban érezhetjük magunkat.

 

PARAFA

A parafa lenyűgöző visszatérése a lakberendezési világba nem meglepő. Nem csak elegáns mivolta, de textúrájának praktikus jellemzői és melegséget sugárzó hatása egyedülálló. Anyaga ideális nedvszívó tulajdonsággal bír, nem is beszélve a parafa zajszűrő képességéről.

Egyterű elrendezésű otthonok divatos kiegészítője, dekorációja lehet. Kőhatású falakat, kisebb bútorokat is feldobhatjuk ezzel az anyaggal. Ugyanúgy irodaszobák, és fürdőszobák falának burkolására is nyugodt szívvel használhatjuk a parafát.

 

ÉS AMI EGYRE FONTOSABBÁ VÁLLIK, HOGY LEGYEN RELAX SZOBÁNK, DE LEGALÁBB EGY KIS PIHENŐ SARKUNK!

Az “Apró Paradicsom Otthonunkban” egyre népszerűbb, de  2017-ben fog robbanásszerűen megnőni erre az igény. A technológiai újítások kapcsán végbemenő változások, a felgyorsult mindennapi élet miatti stressz nem sok jót ígér lelki békénk számára. Emiatt is nagyon fontos, hogy egy aprócska helyiséget alakítsunk át egy olyan szobácskává, ahová elvonulhatunk relaxálni. Színei legyenek természetes színek, és rakjuk tele olyan tárgyakkal (például könyvekkel), amelyek segítségül lehetnek ahhoz, hogy a nap végén, vagy napközben kikapcsoljunk. Tegyük a kis zugot digitalizáció-mentes övezetté. Földre helyezett vastag, kötött gyapjú szőnyegek, puha párnák lehetnek a kiegészítők.

lakás4

A következő részben a 2017-es ruha divatról írok.

A négy gyertya meséje

A négy gyertya

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer négy gyertya. Olyan nagy volt a csend körülöttük, hogy tisztán lehetett érteni, amit egymással beszélgettek.

4 gy

Azt mondta az első:

– ÉN VAGYOK A BÉKE!
De az emberek nem képesek életben tartani. Azt hiszem, el fogok aludni.
Néhány pillanat múlva már csak egy vékonyan füstölgő kanóc emlékeztetett az hajdan fényesen tündöklő lángra.

A második azt mondta:

– ÉN VAGYOK A HIT!
Sajnos az emberek fölöslegesnek tartanak. Nincs értelme tovább égnem. A következő pillanatban egy enyhe fuvallat kioltotta a lángot.

Szomorúan így szólt a harmadik gyertya:

– ÉN A SZERETET VAGYOK!
Nincs már erőm tovább égni. Az emberek nem törődnek velem, semmibe veszik, hogy milyen nagy szükségük van rám. Ezzel ki is aludt.

Hirtelen belépett egy gyermek. Mikor meglátta a három kialudt gyertyát, felkiáltott:
De hát mi történt? Hiszen nektek égnetek kéne mindörökké!
Elkeseredésében hirtelen sírva fakadt.

Ekkor megszólalt a negyedik gyertya:

Ne félj! Amíg nekem van lángom, újra meg tudjuk gyújtani a többi gyertyát.
– ÉN VAGYOK A REMÉNY!

A gyermek szeme felragyogott. Megragadta a még égő gyertyát, s lángjával új életre keltette a többit.

remény

Advent

Ady

 

December van, advent időszaka.

Már megcsináltuk a koszorút és az első gyertyagyújtáson túl is vagyunk.

Én nagyon szeretem ezt az időszakot, a készülődést a várakozást. 🙂

Ezért most írok pár szót az adventi ünnep jelentéséről és történelméről.

Mit jelent az advent?

Ez az ünnep ma már világi ünnep is, azonban gyökerei a kereszténységbe nyúlnak.


Adventus- latin eredetű szó, jelentése eljövetel, megérkezés.

Az ünnep eredete az V-VI. századra nyúlik vissza, Jézus születésének ünnepére (Karácsony) való, elsősorban lelki  felkészülés időszaka.
Tágabb értelemben a reményteli várakozás, a lelki készülődés ideje.
Az advent 4 hétig tart, a december 25-e előtti negyedik vasárnappal kezdődik.

Eredetileg 40 napig tartott (Jézus negyven napig böjtölt a pusztában), ám a Gergely pápa-féle naptárreform 4 hétre rövidítette.

A keleti keresztények ma is január 6-án ünneplik karácsonyt.
Régen a keresztények advent idején szigorú böjtöt tartottak, hajnalonként pedig szent misére jártak. Ezeket a hagyományosan napfelkelte előtt tartott miséket aranymisének nevezték.

Az advent első napjától vízkeresztig terjedő időszakban tiltották a zajos népünnepélyeket, lakodalmakat.

Az adventi koszorú

Az adventi koszorú készítése a XIX. században jött divatba, de a hagyomány gyökerei a pogány korba nyúlnak vissza, amikor örökzöld ágakkal, fagyönggyel, magyallal ünnepelték a téli napéjegyenlőség idejét. A fagyöngy egyébként a kelták szent növénye volt.

Ilyentájt a kelták az ajtókra örökzöld ágakat aggattak, fagyönggyel, magyalággal díszítették azt.

Ma hagyományosan fenyőgallyakból készül a koszorú négy gyertyával, melyek advent 4 hetét jelképezik.

Uralkodó színei a zöld (örökzöld), a piros és az arany, melyek a karácsonyi ünnepkör domináns színei.

Minden héten egy-egy újabb gyertyát  kell meggyújtani  a koszorún. Az ajtóra erősített, gyertya nélküli koszorú a szíves vendégvárást reprezentálja.

Az első Adventi koszorún a történetek szerint a ma szokásos négynél sokkal több gyertya állt.

A karácsonyvárás napjaiban minden egyes napon gyújtottak gyertyát, azonban végül a négy gyertyával díszített Adventi koszorú készítése vált szokássá.

17454383_6ccc9ec169677dfa384b027690929ecb_m

Katolikus körökben a hagyományos adventi koszorún minden szín jelentéssel bír.

A koszorún 3 lila és 1 rózsaszín gyertya szokás elhelyezni. A római katolikus vallásban a lila a bűnbánat színe. A rózsaszín az öröm színe. A rózsaszín gyertyát harmadikként gyújtjuk meg, a közelgő ünnep örömére. Az első alkalommal egy, a második alkalommal az első mellé még egy, a harmadik héten már három gyertyát gyújtunk meg a koszorún, míg végül mind a négy gyertya ég.

Az adventi koszorú egyre gyarapodó fénye szimbolizálja a közelgő ünnep fényét, Jézust, „a világ világosságát”.

A római katolikus vallásban a gyertyák egy-egy fogalmat és személyeket is szimbolizálnak. A fogalmak sorrendben a hit, a remény, a szeretet és az öröm.

Az adventi koszorú kerek formája az örökkévalót szimbolizálja, a koszorú zöld színe és az örökzöld növények pedig a halál feletti diadalmaskodást.

IMG_20161128_061703 (4)

A szintén gyakori, piros gyertyák hagyománya állítólag protestáns körből ered. A protestánsoknál a szokás szerint a koszorú közepére egy ötödik, fehér gyertyát is állítottak, amelyet Karácsonyeste gyújtottak meg. Itt a gyertyák szimbolikája is más, sorrendben: a fény, az út, az öröm és a béke valamint maga Jézus.

Egy újabb keletű történet, a karácsonyi ünnep szellemiségébe passzoló angyal-legenda, amely szerint minden gyertya egy-egy angyalhoz kötődik.

Itt a gyertyák színe sorrendben kék, piros, fehér és lila.

A történet szerint az első angyal közelebb hozza egymáshoz az embereket, a második szeretetet önt az emberek szívébe, a harmadik megindítja a szeretetet a szívekben, a negyedik pedig békességet hoz.

A nem keresztény családokban a gyertya színét a koszorú készítőjének ízlése határozza meg.

Egyházi körökben a gyertyagyújtások időpontja szombat este, a családoknál jellemzően mégis a vasárnapi gyertyagyújtás a szokásos, talán azért is, mert inkább ez a nap ad lehetőséget arra, hogy nyugalomban legyünk szeretteinkkel, vagy saját gondolatainkra figyelhessünk.

Ne felejtsünk el gyertyagyújtáskor egy kicsit megállni és befelé tekinteni.

Végiggondolni azt, hogy mi tölti el a szívünket örömmel, hálával és szeretettel.

Kik azok, akik a legkedvesebbek számukra és vajon elég jók vagyunk-e hozzájuk?

 

 

gyerttyák

 

 

Kellemes adventi és karácsonyi ünnepeket kívánok mindenkinek!

Ildikó

Hangulat javítás

SZIASZTOK!

szabadstran

 
November van, keveset süt a nap, a hangulatunk is szomorkásabbá válik ilyenkor. 🙁
Előjöhet a depresszió, súlyosodhat a pánik betegség, hajlamosabbak vagyunk eltunyulni……
 
Egyik vendégem például azt mondta, hogy ő napelemmel működik. Ha süt, a nap pörög, ha nem lelassul.
Ezzel én is így vagyok.
 
Ilyenkor érdemes a fény illat és egyéb terápiákhoz nyúlni.
Például jól megvilágított szobában tartózkodni, sárga, narancssárga színű lámpákat bekapcsolni, gyertyákat meggyújtani.
 
A következő sorozatom, (mert, már ismertek, egy részbe sosem tudom besűríteni a mondani valómat 🙂 ) erről fog szólni.
smiles

JÓ KEDVRE DERÍTŐ SZÍNEK

• Kifejezetten ajánlott a narancssárga minden árnyalata, mely élénkít, felmelegít, segíti a betegségekből való felépülést.
 
• A sárga, a Nap színe, energiát ad a szervezetnek, javítja a kedélyállapotot, csökkenti a depressziót, és nem utolsó sorban a memóriát is javítja.
 
• A rózsaszín megnyugtat, ellazít, oldja az izomgörcsöt, a szorongást, az alvászavarokat.
 
• A piros energetizál, vitalizál, de a sok piros agresszívvé is tehet.
 
• A zöld és a kék pedig megnyugtat.
 
Érdemes ezeket a színeket ruházatunkban, lakásunkban, ételeinkben és italainkban is megjeleníteni.
 
• Viszont kerülni kell a fekete, a barna, a szürke árnyalatokat.
 

HANGULAT JAVÍTÓ ILLATOK

 

kamillás
• Aromamécsesben, kevés vízzel elkeverve lehet párologtatni illóolajat.
Ügyeljünk arra, hogy egy nehéz illathoz (az erős virágillatokat tekintjük annak) 2-3 számunkra kellemes illóolajat tegyünk.
 
• A számunkra kedves illóolajokból meleg fürdővízbe is lehet csepegtetni összesen hat-nyolc cseppet. Mézbe, vagy habfürdőbe tegyük és ezután a vízbe.
 
• Jótékony hatású az illóolajos masszázs is.
 
• Zsebkendőre is cseppenthetünk 2-3 cseppet.
 

MILYEN ILLÓOLAJAT HASZNÁLJUNK KÜLÖNBÖZŐ ÉRZELMI PROBLÉMÁKRA

 

rózsás

HANGULAT JAVÍTÁS

• narancsvirág-,
• jázmin-,
• geránium-,
• citromfű-,
• bergamott-,
• szantál,
• ylang-ylang-,
• levendula-,
• kamilla-,
• ánizs,
• muskotályzsálya,
• tömjén,
• édeskömény,
• vagy mandarinolajat.
 
levendula csokor

DEPRESSZIÓ

• bergamott-,
• szantál,
• rózsa-,
• bazsalikom.

PÁNIK BETEGSÉG

• narancsvirág-,
• bergamott-,
• levendula-,

ÉLÉNKÍTŐ SZELLEMI FRISSÍTŐ

 

mandulás
• bazsalikom,
• rozmaring,
• grapefruit,
• gyömbér,
• mandarin,
• narancs,
• citrom,
• kakukkfű,
• szegfűszeg,
• borsmenta.
 

HARMONIZÁLÓ

A túlfűtött érzelmeket lecsendesíti, az elme tevékenységét élénkíti.
 
• jázmin-,
• bergamott-,
• muskotályzsálya,
• tömjén,
• eukaliptusz,
• teafa.
 

FESZÜLTSÉGOLDÓ

levendulás
• narancs,
• citromfű,
• szantálfa.
 

ALVÁSZAVAR

zsebkendőre, vagy párnára cseppentve:
 
• bazsalikom
• rozmaring.

A szürke idő ellenére, csak azért is, vidám hétvégét kívánok mindenkinek! 

 

smile virág

Ildikó

Halottak napja

Sziasztok!

Pár szót szeretnék írni a halottak napjáról!

halotak napja

HALOTTAK NAPJA

„ Ne nézzetek rám borzalommal,
ha meghalok:
az a halott a koporsóban
nem én vagyok.
Csak hamu az, elomló televény.
A láng eltűnt. A láng, – az voltam én.… ”

/Gárdonyi Géza: Ha meghalok/

A halottak napja keresztény ünnep az elhunyt hívekért szól.

Ezen a napon sokan gyertyát, mécsest gyújtanak elhunyt szeretteik emlékére, és felkeresik a temetőkben hozzátartozóik sírját.
Magyarországon a halottak napja fokozatosan vált a katolikus egyház ünnepnapjából – általános, felekezetektől független – az elhunytakról való megemlékezés napjává.

Az európai kultúrában és így Magyarországon is, a krizantém a kegyelet és emlékezés virága, Az emberek halottak napján ezzel díszítik elhunyt szeretteik sírját.

krizantén

 

 

 

AZ ÜNNEP TÖRTÉNETE

Az ókori rómaiak őseiket és hőseiket istenként és félistenként tisztelték. A holtak tiszteletének szánt, róluk megemlékező ünnep már az ókori Rómában is létezett feralia néven.
Február 22-én minden római család megülte a caristiát, a kölcsönös szeretet ünnepét, s egymást megajándékozva, vidámsággal oldották föl a feralia komorságát.

A holtakról való megemlékezés az ókereszténység kora óta, a 3. századtól, minden liturgiában megtalálható volt a Szentmisében. Az egyházban először 998-ban ünnepelték önálló ünnepként a Halottak napját.
Szent Odiló clunyi bencés apát kezdeményezése volt, hogy a mindenszentek napja után, amely az üdvözült lelkekre emlékezik, emlékezzenek meg valamennyi elhunyt hívőről is.

Az ünnep a 11. században terjedt el széles körben, s a 14. században vált hivatalossá.

Magyarországon a két egymást követő ünnephez kötődő szokások széles körben élnek a nem katolikusok között is.

A régi magyar népnyelvben „lölkök napja” (=lelkeknek emlékezete) elnevezése volt.

A protestánsok régebben nem gyújtottak gyertyát, csak a reformáció emléknapján október 31-én mentek ki a temetőbe, mindenszentekkor vagy halottak napján nem.
Mára az ünnepkör a protestáns magyar közösségeknél három-, négynaposra bővült, és november elsején és/vagy másodikán is kimennek a sírkertbe. Sokan gyertyát is gyújtanak.

Az eredetileg katolikus ünnepet és népi hagyományait más felekezetek is átvették. Így nemcsak a katolikus hívek ünnepe, hanem a reformáció több felekezete is elfogadta.

Az evangélikusok és az unitáriusok hivatalosan is elismerték.
Az evangélikusok a mindenszentek ünnepét is és a halottak napját is megtartják, ugyanabban az időpontban, mint a római katolikusok, bár nem tartozik a fő ünnepek közé.

A reformátusok csak szokásjog alapján, a templomon kívül emlékeznek meg az elhunytakról.

Az ortodox kereszténység ünnepi naptárában több halottak napja is szerepel.

A bizánci szertartásban a pünkösd előtti szombaton ünneplik.

A halottak napját az anglikán egyházban nem tartják meg, bár a vallás bizonyos irányzatai – amelyek nyitottak a katolicizmus irányába – újra visszaemelték a megemlékezéseket.

A zsidó hagyományokon belül Mózes halálához köthető a halottakról való emlékezés a legerősebben.
Sokan a jom kippur ünnepekor emlékeznek meg halottaikról.

Úgy gondoltam ennyit nem árt tudnunk, erről az ünnepünkről.

Ildikó

temető